BIP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Kształcenie i wychowanie  >   Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży w Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP.
Do zasadniczych zadań realizowanych przez CEiPM należą:
  • Prowadzenie szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
  • Prowadzenie poradnictwa i informacji zawodowej,
  • Badanie i diagnozowanie lokalnego rynku usług edukacyjnych i rynku pracy,
  • Prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie realizowanych zadań,
  • Prowadzenie pośrednictwa pracy,
  • Koordynacja działalności Młodzieżowych Biur Pracy i Klubów Pracy, Ośrodków Szkolenia Zawodowego,
  • Merytoryczne wspieranie jednostek OHP na terenie swojego działania.

Centra Edukacji i Pracy Młodzieży w województwie lubuskim obejmują obszarem swojego działania:

CEiPM w Zielonej Górze
powiaty: zielonogórski, nowosolski, żarski, żagański, wschowski, krośnieński, świebodziński.

tel. 68 328 48 75
fax. 68 328 48 75

Dyrektor CEiPM - Wioleta Skotnicka
ul. Zamenhofa 1
65-186 Zielona Góra
e-mail: ceipzgora@ohp.pl


CEiPM w Gorzowie Wielkopolskim

powiaty: gorzowski, sulęciński, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki.

Dyrektor CEiPM - Lidia Bytniewska
ul. Podmiejska Boczna 12
66-400 Gorzów Wielkopolski

e-mail: ceipgorzow@ohp.pl
tel/fax: 95 732 65 44
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2012-12-20
Osoba udostępniająca na stronie: Anna Myszkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-17
Osoba modyfikująca: Maternia