Lista "Księga zamówień publicznych" w kategorii "Usługi" na rok "2018":
W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat wyników przetargu prosimy o kliknięcie na wybrany "Przedmiot" lewym przyciskiem myszy.

Przedmiot: Tryb: Termin skł. ofert: Data rozp. składania ofert:
realizacja zajęć przeprowadzonych przez psychologa w ramach projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" w ramach programu Gwarancje dla młodzieży. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
zamówienie na usługi społeczne
2018-01-16, godz. 12:00
organizacja i przeprowadzenie warsztatów przygotowujących do usamodzielnienia się uczestników w ramach projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" w ramach programu Gwarancje dla młodzieży. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
zamówienie na usługi społeczne
2018-01-26, godz. 12:00, PRZEDŁUŻENIE DO DNIA 30.01.2018 R. DO GODZ. 12:00
organizacja i przeprowadzenie kursów komputerowych o standardzie ECDL lub kurów o równoważnym standardzie w ramach projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" w ramach programu Gwarancje dla młodzieży. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
zamówienie na usługi społeczne
2018-02-06, do godz. 12:00
Organizacja i przeprowadzenie kursów obsługi programów komputerowych w ramach projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" w ramach programu Gwarancje dla młodzieży. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
zamówienie na usługi społeczne
2018-02-08 godz. 10:00
2018-01-31
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów językowych w Zielonej Górze, Żarach, Nowej Soli, Krośnie Odrzańskim, Gorzowie Wlkp. i Strzelcach Kraj. dla uczestników projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" w ramach programu "Gwarancje dla młodzieży" Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
zamówienie na usługi społeczne
2018-02-12 do godz. 14:00
Zorganizowanie i realizacja kursu zawodowego: "Magazynier z obsługą wózków widłowych" dla łącznie 43 osób, w Zielonej Górze (14 osób), w Żarach (8 osób), w Gorzowie Wlkp. (11 osób) i w Kostrzynie n. Odrą (10 osób) w ramach projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI", program Gwarancje dla młodzieży. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
zamówienie na usługi społeczne
2018-03-22 do godz. 12:00
Zorganizowanie i realizacja kursu zawodowego: "Kelner-barman-barista-sommelier z obsługą kasy fiskalnej" dla łącznie 17 osób, w Żaganiu (2 osoby), w Gorzowie Wlkp. (9 osób), w Międzyrzeczu (6 osób), w ramach projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI", program Gwarancje dla młodzieży. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
zamówienie na usługi społeczne
2018-04-13 godz. 13:00
Zorganizowanie i realizacja kursu zawodowego "Kurs operatora koparko-ładowarki kl. III" dla łącznie 24 osób, w Zielonej Górze (15 osób), w Gorzowie Wlkp. (9 osób) w ramach projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI", program Gwarancje dla młodzieży. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
zamówienie na usługi społeczne
2018-04-11 do godz. 12:00
Zorganizowanie i realizacja kursu zawodowego: "Kasjer, sprzedawca, doradca klienta" dla łącznie 27 osób, w Zielonej Górze (13 osób), w Żarach (9 osób), w Międzyrzeczu (5 osób), w ramach projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI", program Gwarancje dla młodzieży. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
zamówienie na usługi społeczne
2018-04-10 godz. 12:00
Zorganizowanie i realizacja kursu zawodowego: "Podstawy gastronomii - pomoc kucharza" dla 1 osoby w Żaganiu w ramach projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI", program Gwarancje dla młodzieży. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
zamówienie na usługi społeczne
2018-04-13 godz. 12:00
Zorganizowania i realizacji kursu zawodowego: "Spawanie blach i rur pachwinowych metodą MAG 135" dla łącznie 14 osób, w Gorzowie Wlkp. (6 osób) i w Zielonej Górze (8 osób) w ramach projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI", program Gwarancje dla młodzieży. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
zamówienie na usługi społeczne
2018-04-12 do godz. 12:00
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty obejmujące zakup ubioru, zakończone metamorfozą dla łącznej liczby 116 uczestników (osobno dla kobiet i mężczyzn; średnio 10h/os.) projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI"; w ramach programu "Gwarancje dla młodzieży". Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
zamówienie na usługi społeczne
2018-04-18, godz. 12:00
Organizacja i przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kat. B wraz z egzaminami zewnętrznymi dla uczestników projektu w ramach projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" w ramach programu Gwarancje dla młodzieży. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
zamówienie na usługi społeczne
2018-04-25
Zorganizowanie i realizacja kursu zawodowego: Spawanie blach i rur pachwinowych metodą MAG dla łącznie 14 osób, w Gorzowie Wlkp. (6 osób) i w Zielonej Górze (8 osób) w ramach projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI", program Gwarancje dla młodzieży. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
zamówienie na usługi społeczne
2018-05-09 do godz. 12:00
Organizacja i przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kat. B wraz z egzaminami zewnętrznymi dla uczestników projektu w ramach projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" w ramach programu Gwarancje dla młodzieży. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
zamówienie na usługi społeczne
2018-05-25 do godz. 11:00
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych.
zapytanie ofertowe
2018-05-25 godz. 12:00
Zorganizowanie i realizacja kursu zawodowego: "Kelner-barman-barista z obsługą kasy fiskalnej" dla łącznie 15 osób, w Żaganiu (2 osoby), w Gorzowie Wlkp. (8 osób), w Międzyrzeczu (5 osób), w ramach projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI", program Gwarancje dla młodzieży. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
zamówienie na usługi społeczne
2018-06-04 godz.: 11:00
Przeprowadzenie wstępnych niezbędnych badań lekarskich z uwzględnieniem czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych występujących na stanowiskach pracy, objętych programem stażu dla uczestników projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" w ramach programu "Gwarancje dla młodzieży". Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
zapytanie ofertowe
2018-06-01 do godz. 11:00
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu magazynier z obsługą wózka jezdniowego w Gorzowie Wlkp. i Kostrzynie nad Odrą, w ramach utrzymania rezultatów projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy".
zapytanie ofertowe
2018-06-04 (do końca dnia)
Przeprowadzenie wstępnych niezbędnych badań lekarskich z uwzględnieniem czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych występujących na stanowiskach pracy, objętych programem stażu dla uczestników projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" w ramach programu "Gwarancje dla młodzieży". Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
zapytanie ofertowe
2018-06-12 PRZEDŁUŻONY DO 14.06.2018 R. DO GODZ. 13:00
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kat. B wraz z egzaminami zewnętrznymi dla uczestników projektu w ramach projektu "Obudź swój potencjał - YEI" w ramach programu Gwarancje dla młodzieży. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
zamówienie na usługi społeczne
2018-06-20 do godz. 11:00 PRZEDŁUŻENIE DO 2018-06-25 DO GODZ. 11:00
Zorganizowanie i realizacja kursu zawodowego "Operator wózka jezdniowego z uprawnieniami UDT" dla 15 osób w miejscowości Żagań, w ramach utrzymania rezultatów projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy".
zapytanie ofertowe
2018-06-22 do godz. 12:00
Zorganizowanie i realizacja kursu zawodowego: "Kelner-barman-barista z obsługą kasy fiskalnej" dla łącznie 10 osób w Gorzowie Wlkp. w ramach projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI", program Gwarancje dla młodzieży. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
zamówienie na usługi społeczne
2018-06-27
Zorganizowanie i realizacja kursu zawodowego "Operator wózka jezdniowego" dla 10 osób w Kostrzynie nad Odrą
zapytanie ofertowe
2018-06-29 do godz. 12:00
2018-06-21
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty obejmujące zakup ubioru, zakończone metamorfozą dla łącznej liczby 42 uczestników (osobno dla kobiet i mężczyzn - średnio 10h/os.) projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" w ramach programu "Gwarancje dla młodzieży". Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
zamówienie na usługi społeczne
2018-07-03 do godz. 11:00
Zorganizowanie i realizacja kursu zawodowego "Operator wózka jezdniowego z uprawnieniami UDT"dla 15 osób w miejscowości Żagań
zapytanie ofertowe
2018-07-04 do godz. 12:00
2018-06-27
Zorganizowanie i realizacja kursu zawodowego: "Kelner-barman-barista z obsługą kasy fiskalnej" dla łącznie 10 osób w Gorzowie Wlkp. w ramach projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI", program Gwarancje dla młodzieży. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
przetarg nieograniczony
11.07.2018; godz.:11:00
Organizacja i przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kat. B wraz z egzaminami zewnętrznymi dla uczestników projektu w ramach projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" w ramach programu Gwarancje dla młodzieży. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
zamówienie na usługi społeczne
2018-07-16 do godz. 11:00, PRZEDŁUŻONY DO DNIA 19.07.2018 r. DO GODZ. 11:00
Zorganizowanie i realizacja kursu zawodowego: "Kelner-barman-barista z obsługą kasy fiskalnej" dla łącznie 10 osób w Gorzowie Wlkp. w ramach projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI", program Gwarancje dla młodzieży. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
zamówienie na usługi społeczne
2018-07-27; godz. 11:00
wykonanie i dostawa ulotek i materiałów promocyjnych na potrzeby Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Gorzowie Wlkp. oraz Młodzieżowych Centrów Kariery w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą, Słubicach, Skwierzynie.
zapytanie ofertowe
2018-08-21 do godz. 12:00
2018-08-13
Sprzątanie pomieszczeń Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP oraz Hufca Pracy w Gorzowie Wlkp. wraz z odśnieżaniem terenów przyległych.
zapytanie ofertowe
2018-09-07 do godz. 10:00
2018-08-14
Organizacja i przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kat. B wraz z egzaminami zewnętrznymi dla uczestników projektu w ramach projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" w ramach programu Gwarancje dla młodzieży. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
zamówienie na usługi społeczne
2018-08-24 do godz. 11:00
2018-08-14
Zorganizowanie i realizacja kursu zawodowego "Operator koparko - ładowarki" dla 6 osób w miejscowości Gorzów Wlkp. w ramach utrzymania rezultatów projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy"- dla uczestników MCK w Kostrzynie nad Odrą.
zapytanie ofertowe
2018-08-24 do godz. 12:00
2018-08-17
Zorganizowanie i realizacja kursu zawodowego "Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z uprawnieniami UDT i innych wózków jezdniowych" dla 15 osób w miejscowości Żagań. Kurs realizowany w ramach utrzymania rezultatów projektu pn."OHP jako realizator usług rynku pracy".
zapytanie ofertowe
2018-08-30 do godz. 12:00 PRZEDŁUŻONY DO 2018-09-04 DO GODZ. 12:00
2018-08-22
Realizacja zajęć przeprowadzonych przez psychologa w ramach projektu "Stawiam na przyszłość", na terenie m. Strzelce Krajeńskie w ramach programu Gwarancje dla młodzieży. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zamówienie na usługi społeczne
2018-10-18 do godz. 12:00
Organizacja i przeprowadzenie kursu komputerowego o standardzie ECDL BASE lub kursu o równoważnym standardzie w ramach projektu "Stawiam na przyszłość" na terenie m. Strzelce Krajeńskie w ramach programu Gwarancje dla młodzieży. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
zamówienie na usługi społeczne
2018-10-29 do godz. 12:00
2018-10-19
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów wyrównawczych z przedmiotów szkolnych w miejscowości Strzelce Kraj. dla uczestników projektu "Stawiam na przyszłość" w ramach programu Gwarancje dla młodzieży. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zamówienie na usługi społeczne
2018-10-30 do godz. 12:00
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów wyrównawczych z przedmiotów szkolnych w miejscowości Strzelce Kraj. dla uczestników projektu "Stawiam na przyszłość" w ramach programu Gwarancje dla młodzieży. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zamówienie na usługi społeczne
2018-11-15 do godz. 12:00
Zorganizowanie i realizacja kursu zawodowego: "Spawanie blach i rur pachwinowych metodą MAG 135" dla łącznie 10 osób, w Żaganiu. Kurs realizowany w ramach utrzymania rezultatów projektu pn. "OHP jako realizator usług rynku pracy"
zapytanie ofertowe
2018-11-22 do godz. 12:00
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów wyrównawczych z przedmiotów szkolnych w miejscowości Strzelce Kraj. dla uczestników projektu "Stawiam na przyszłość" w ramach programu Gwarancje dla młodzieży. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zamówienie na usługi społeczne
2018-12-05 do godz. 12:00
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia