Lista "Księga zamówień publicznych" w kategorii "zamówienie poniżej 14 tyś Euro" na rok "2011":
W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat wyników przetargu prosimy o kliknięcie na wybrany "Przedmiot" lewym przyciskiem myszy.

Przedmiot: Tryb: Termin skł. ofert: Data rozp. składania ofert:
Usługa prania i prasowania pościeli z internatów: Środowiskowego Hufca Pracy w Zielonej Górze, Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Międzyrzeczu, Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Strzelcach Krajeńskich
zapytanie ofertowe
2011-01-21
Sukcesywna dostawa środków czystości dla Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
zapytanie ofertowe
2011-01-31
Przygotowanie i dostarczenie poczęstunku (paczek żywnościowych) na potrzeby Punktu Pośrednictwa Pracy i Młodzieżowego Centrum Kariery w Słubicach oraz Punktu Pośrednictwa Pracy i Młodzieżowego Centrum Kariery w Żarach w ramach projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-02-25
Dostawa oleju opałowego na potrzeby Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Strzelcach Krajeńskich
zapytanie ofertowe
2011-03-04
Dostawa materiałów biurowych, papieru oraz tonerów na potrzeby obsługi projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-03-18
Wydruk Biuletynu Informacyjnego Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
zapytanie ofertowe
2011-03-29
Materiały promocyjne na potrzeby imprez edukacyjnych organizowanych w ramach projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-04-07
Catering w trakcie imprez edukacyjnych organizowanych w ramach projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-04-11
catering w trakcie imprez edukacyjnych organizowanych w ramach projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-04-20
Dostawa materiałów plastycznych na konkurs "Dobry zawód - Szansa na lepsze jutro" organizowany w ramach projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-04-26
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych - długopisów na potrzeby imprezy edukacyjnej organizowanych w ramach projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-04-27
Dostawa nagród w konkursie "Dobry zawód - Szansa na lepsze jutro" organizowany w ramach projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-04-28
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. " Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń pod potrzeby Środowiskowego Hufca Pracy w Nowej Soli (etap II)
zapytanie ofertowe
2011-04-28
2011-04-21
Pełnienie Funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji pn. " Remont i adaptacja zespołu obiektów szkolnych przy ul. Zamenhofa 1 w Zielonej Górze przeznaczonych na realizacje zadań statutowych Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP - Budowa drogi przy ŚHP w Zielonej Górze cześć 3a
zapytanie ofertowe
2011-04-28
2011-04-21
Dostawa artykułów spożywczych oraz nabiału na potrzeby Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Międzyrzeczu
zapytanie ofertowe
2011-04-28
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu "Nasza przyszłość 3", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-05-05
catering podczas spotkania informacyjnego w Środowiskowym Hufcu Pracy w Zielonej Górze, organizowanego w ramach projektu "Nasza przyszłość 3" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-05-06
catering podczas spotkania informacyjnego w Hufcu Pracy w Żarach, organizowanego w ramach projektu "Nasza przyszłość 3" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-05-06
Zatrudnienie specjalistów: psychologów, socjoterapeutów w związku z realizacją projektu "Nasza przyszłość 3", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-05-09
Poczęstunek oraz wyżywienie podczas zajęć grupowych organizowanych w Środowiskowym Hufcu Pracy w Zielonej Górze dla 10 uczestników projektu "Nasza Przyszłość 3", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-05-09
Poczęstunek oraz wyżywienie podczas zajęć grupowych organizowanych w Hufcu Pracy w Żarach dla 10 uczestników projektu "Nasza Przyszłość 3" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-05-09
Zatrudnienie nauczycieli przedmiotowych prowadzących zajęcia wyrównawcze w ŚHP w Zielonej Górze, w ramach projektu "Nasza przyszłość 3", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-05-10
Zatrudnienie nauczycieli przedmiotowych prowadzących zajęcia wyrównawcze w HP w Żarach, w ramach projektu "Nasza przyszłość 3", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-05-10
Dostawa wyprawek edukacyjnych oraz materiałów na zajęcia socjoterapeutyczne, w związku z realizacją projektu "Nasza przyszłość 3", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-05-11
Wykonanie przeglądów okresowych budynku będącego siedzibą LWK OHP oraz ŚHP w Zielonej Górze, ul. Zamenhofa 1
zapytanie ofertowe
2011-05-13
2011-05-11
Realizacji zajęć z prawnikiem oraz zajęć z edukacji seksualnej w ramach projektu "Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-05-16
Dostawa wyprawek edukacyjnych, w związku z realizacją projektu "Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-05-17
Wykonanie okresowych kontroli budynku będącego siedziba LWK OHP oraz ŚHP w Zielonej Górze, ul Zamenhofa 1.
zapytanie ofertowe
2011-05-30
2011-05-24
Realizacja kół zainteresowań w Środowiskowym Hufcu Pracy w Zielonej Górze w ramach projektu Nasza przyszłość 3, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-06-07
Realizacja kół zainteresowań w Hufcu Pracy w Żarach w ramach projektu Nasza przyszłość 3, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-06-06
Dostawa materiałów na zajęcia sportowe koło zainteresowań, w związku z realizacją projektu "Nasza przyszłość 3", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-06-06
Dostawa materiałów na matematyczne koło zainteresowań,w związku z realizacją projektu "Nasza przyszłość 3", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-06-06
Dostawa materiałów na kulinarne koło zainteresowań, w związku z realizacją projektu "Nasza przyszłość 3", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-06-06
Dostawa materiałów na plastyczne koła zainteresowań, w związku z realizacją projektu "Nasza przyszłość 3", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-06-06
Dostawa materiałów na językowe koło zainteresowań, w związku z realizacją projektu "Nasza przyszłość 3", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-06-07
Dostawa materiałów na kosmetyczne koło zainteresowań, w związku z realizacją projektu "Nasza przyszłość 3", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-06-07
Dostawa materiałów na przyrodnicze koło zainteresowań, w związku z realizacją projektu "Nasza przyszłość 3", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-06-07
Dostawa materiałów na plastyczne koła zainteresowań, w związku z realizacją projektu "Nasza przyszłość 3", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-06-10
Przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości w ramach projektu "Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-06-13
Zakup sprzętu elektronicznego ze środków Funduszu Pracy dla MCIZ w Zielonej Górze, MCIZ w Gorzowie Wlkp., MCK w Międzyrzeczu, MBP w Zielonej Górze i MBP w Gorzowie Wlkp.
zapytanie ofertowe
2011-06-16
Realizacja seminarium edukacyjnego nt. Unii Europejskiej w ramach projektu "Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-06-20
Zakup sprzętu elektronicznego ze środków Funduszu Pracy dla MCIZ w Zielonej Górze, MCIZ w Gorzowie Wlkp., MBP w Zielonej Górze i MBP w Gorzowie Wlkp.
zapytanie ofertowe
2011-06-20
2011-06-16
Realizacja kursów pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach projektu "Nasza przyszłość 3", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-06-27
Zakup sprzętu elektronicznego ze środków Funduszu Pracy dla MCIZ w Zielonej Górze, MCIZ w Gorzowie Wlkp., MBP w Zielonej Górze i MBP w Gorzowie Wlkp.
zapytanie ofertowe
2011-06-27
2011-06-20
Dostawa środków higienicznych na obóz w Strzelcach Kraj., w związku z realizacją projektu "Nasza przyszłość 3", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-06-27
Dostawę materiałów na konkurs plastyczny, w związku z realizacją projektu: "Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
zapytanie ofertowe
2011-06-28
Prowadzenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej, w związku z realizacją projektu: "Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-06-28
Realizacja kursu komputerowego na poziomie podstawowym, w związku z realizacją projektu: "Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-06-30
Dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia podczas obozu, w związku z realizacją projektu "Nasza przyszłość 3", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-07-01
Zatrudnienie prowadzących warsztaty/zajęcia podczas Letniej Akademii Rozwoju, w związku z realizacją projektu "Nasza przyszłość 3", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-07-06
Świadczenie opieki pielęgniarskiej podczas Letniej Akademii Rozwoju w Strzelcach Krajeńskich w ramach projektu "Nasza przyszłość 3", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-07-06
Dostawa materiałów biurowych i tonerów, w związku z realizacją projektu "Nasza przyszłość 3", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-07-19
Dostawa materiałów biurowych, papierniczych oraz tonerów na potrzeby Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze oraz jednostek podległych na 2011r.
zapytanie ofertowe
2011-07-18
2011-07-12
Dostawę materiałów na konkurs plastyczny w ramach projektu "Szkolenie-Praktyka-Zatrudnienie-Rozwój IV edycja", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-07-15
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji Remont i adaptacja zespołu obiektów szkolnych przy ul. Zamenhofa 1 w Zielonej Górze przeznaczonych na realizację zadań statutowych Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP – stołówka
zapytanie ofertowe
2011-07-27
2011-07-20
Dostawa materiałów biurowych i tonerów, w związku z realizacją projektu: Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-08-02
2011-07-29
Zatrudnienie nauczyciela przedmiotowego do prowadzenia zajęć wyrównawczych z j. niemieckiego dla osoby z ŚHP w Zielonej Górze w ramach projektu "Nasza Przyszłość 3", współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-08-10
Zakup i dostawa mebli biurowych na potrzeby MCK w Kostrzynie nad Odrą, utworzonego w ramach projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków EFS
zapytanie ofertowe
2011-08-17
Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby MCK w Kostrzynie nad Odrą, utworzonego w ramach projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków EFS
zapytanie ofertowe
2011-08-17
Remont ciągu komunikacyjnego w części administracyjnej w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Al. Wolności 42
zapytanie ofertowe
2011-08-18
Wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynku Środowiskowego Hufca Pracy w Krośnie Odrzańskim ul.Piastów2
zapytanie ofertowe
2011-08-22
Realizacja dodatkowych zajęć wyrównawczych z geografii, biologii i fizyki w ramach projektu "Szkolenie-Praktyka-Zatrudnienie-Rozwój IV edycja", współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-08-17
Wykonanie i montaż tablic informacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych dla MCK w Kostrzynie nad Odrą w ramach projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-08-25
Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby MCK w Kostrzynie nad Odrą w ramach projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-08-25
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kariery w Kostrzynie nad Odrą w ramach projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
zapytanie ofertowe
2011-08-30
Dostawa i montaż stołu konferencyjnego i krzeseł dla wyposażenia MCK w Kostrzynie nad Odrą w ramach projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy", współfinansowanego przez Unię Europejska ze środkow Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-08-31
Dostawa materiałów biurowych w związku z realizacją projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-09-09
Wydruk broszury na potrzeby MCK w Kostrzynie nad Odrą, w związku z realizacją projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-09-09
Dostawa komputera stacjonarnego wraz z monitorem i oprogramowaniem na potrzeby Hufca Pracy w Słubicach
zapytanie ofertowe
2011-09-14
Przeprowadzenie szkoleń językowych dla uczestników projektu Nowoczesne Kompetencje Kadry OHP, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-09-29
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji Przebudowa zespołu obiektów szkolnych przy ul. Zamenhofa 1 na realizację zadań statutowych Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy – sala gimnastyczna
zapytanie ofertowe
2011-11-04
2011-11-02
Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2011-11-07
pranie poscieli z internatów :ŚHPw Zielonej Górze,OSiW w Strzelcach Krajeńskich oraz OSiW w Międztrzeczu
zapytanie ofertowe
29.11.2011
Zakup materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. Przebudowa ,remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń pod potrzeby Środowiskowego Hufca Pracy w Nowej Soli (etap II_ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
zapytanie ofertowe
2011-12-01
2011-11-28
Zakup i dostaw komputera stacjonarnego wraz z monitorem i oprogramowaniem na potrzeby Hufca Pracy w Świebodzinie
zapytanie ofertowe
2011-12-05
Zakup i dostawa projektora/rzutnika multimedialnego na potrzeby Hufca Pracy w Gorzowie Wlkp.
zapytanie ofertowe
2011-12-05
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia