Lista "Księga zamówień publicznych" w kategorii "zamówienie poniżej 14 tyś Euro" na rok "2010":
W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat wyników przetargu prosimy o kliknięcie na wybrany "Przedmiot" lewym przyciskiem myszy.

Przedmiot: Tryb: Termin skł. ofert: Data rozp. składania ofert:
REMONT POKRYCIA DACHOWEGO OŚRODKA SZKOLENIA I WYCHOWANIA W MIĘDZYRZECZU
zapytanie ofertowe
2010-05-24
2010-05-10
Catering podczas spotkania informacyjnego w Środowiskowym Hufcu Pracy w Zielonej Górze
zapytanie ofertowe
2010-05-14
2010-05-13
Catering podczas spotkania informacyjnego w Hufcu Pracy w Gorzowie Wlkp - EFS
zapytanie ofertowe
2010-05-21
2010-05-20
Poczęstunek podczas zajęć grupowych organizowanych w Środowiskowym Hufcu Pracy w Zielonej Górze oraz w Hufcu Pracy w Gorzowie Wlkp.
zapytanie ofertowe
2010-05-24
2010-05-21
Ubezpieczenie NNW uczestników projektu "Nasza przyszłość II"
zapytanie ofertowe
2010-05-28
2010-05-26
Ubezpieczenie NNW uczestników projektu "Młodzieżowa Akademia Umiejętności"
zapytanie ofertowe
2010-05-31
2010-05-27
Dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia socjoterapeutyczne organizowane w ramach projektu NASZA PRZYSZŁOŚĆ II współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-05-31
2010-05-28
poczęstunek oraz wyżywienie podczas zajęć grupowych organizowanych w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Międzyrzeczu, dla uczestników projektu Młodzieżowa Akademia Umiejętności współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-05-31
2010-05-28
Dostawa wyprawek edukacyjnych na zajęcia wyrównawcze organizowane w ramach projektu Nasza przyszłość II współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-06-02
2010-06-01
Dostawa materiałów na koła zainteresowań tańca współczesnego i filmowo-fotograficznego organizowanych w ŚHP w Zielonej Górze oraz w HP w Gorzowie Wielkopolskim w ramach projektu Nasza przyszłość II, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-06-07
2010-06-02
Dostawa materiałów na koła zainteresowań organizowanych w ŚHP w Zielonej Górze oraz w HP w Gorzowie Wielkopolskim w ramach projektu Nasza przyszłość II, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-06-08
2010-06-02
Realizacja szkoleń specjalistycznych oraz kursu językowego dla uczestników projektu Młodzieżowa Akademia Umiejętności współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-06-14
2010-06-10
Dostawa materiałów na koła zainteresowań organizowanych w ramach projektu Nasza przyszłość II, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-06-14
2010-06-11
Dostawa materiałów na koła tańca współczesnego i filmowo-fotograficznego organizowanych w ramach projektu Nasza przyszłość II, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-06-14
2010-06-11
Dostawa materiałów na taneczne koło zainteresowań organizowane w ramach projektu Nasza przyszłość II współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-06-15
2010-06-14
Dostawa materiałów na plastyczne koło zainteresowań organizowane w ramach projektu Nasza przyszłość II współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-06-15
2010-06-14
Dostawa materiałów na kosmetyczne koło zainteresowań organizowane w ramach projektu Nasza przyszłość II współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-06-15
2010-06-14
Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby MCK w Słubicach i Żarach oraz PPP w Słubicach i Żarach, utworzonych w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków EFS
zapytanie ofertowe
2010-06-22
2010-06-17
Zakup mebli biurowych na potrzeby MCK w Słubicach i PPP w Słubicach, utworzonych w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków EFS
zapytanie ofertowe
2010-06-22
2010-06-17
Realizacja kursu języka niemieckiego w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Międzyrzeczu dla uczestników projektu Młodzieżowa Akademia Umiejętności współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-06-29
2010-06-21
Dostawa materiałów biurowych, papieru oraz tonerów na potrzeby obsługi projektu Młodzieżowa Akademia Umiejętności współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-06-23
2010-06-21
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu Szkolenie Praktyka Zatrudnienie Rozwój III edycja, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-06-24
2010-06-22
Przeprowadzenie kursów komputerowych organizowanych w ŚHP w Zielonej Górze oraz w HP w Gorzowie Wlkp. w ramach projektu Nasza przyszłość II, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-06-25
2010-06-22
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu, Szkolenie Praktyka Zatrudnienie Rozwój III edycja, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-06-25
2010-06-24
Dostawa tonerów i papieru ksero w ramach projektu Nasza przyszłość II, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-07-01
2010-06-29
Dostawa materiałów na potrzeby obsługi projektu Młodzieżowa Akademia Umiejętności, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-07-02
2010-06-30
Realizacja sprawdzianu zawodowego dla uczestników projektu Młodzieżowa Akademia Umiejętności, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-07-05
2010-07-01
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeń pod potrzeby Środowiskoego Hufca Pracy w Nowej Soli (etap II)"
zapytanie ofertowe
2010-07-12
2010-07-07
Transport na miejsce sprawdzianu umiejętności zawodowych uczestników projektu Młodzieżowa Akademia Umiejętności, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-07-14
2010-07-09
Zakup aparatu fotograficznego na potrzeby MCK w Żarach, w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-07-13
2010-07-09
Zakup wyżywienia na potrzeby Punktu Pośrednictwa Pracy i Młodzieżowego Centrum Kariery w Słubicach oraz Punktu Pośrednictwa Pracy i Młodzieżowego Centrum Kariery w Żarach w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-07-20
2010-07-16
Wykonanie wentylacji mechanicznej w OSiW Międzyrzeczu
zapytanie ofertowe
2010-07-22
2010-07-16
Druk materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Od szkoleń i stażu do angażu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez CEiPM OHP w Gorzowie Wlkp.
zapytanie ofertowe
2010-07-21
2010-07-16
Zakup szafy biurowej w ramach projektu Od szkoleń i stażu do angażu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-07-21
2010-07-20
Zakup szafy biurowej w ramach projektu Stop bierności- kobieta aktywna zawodowo współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-07-21
2010-07-20
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Stop bierności - kobieta aktywna zawodowo, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-07-21
2010-07-20
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Od szkoleń i stażu do angażu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków EFS
zapytanie ofertowe
2010-07-21
2010-07-20
Dostawa tonerów w ramach projektu Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój edycja III, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
zapytanie ofertowe
2010-07-21
2010-07-20
Dostawa materiałów biurowych, papieru oraz tonerów na potrzeby obsługi projektu Stop bierności - kobieta aktywna zawodowo, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-07-21
2010-07-20
Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Stop bierności - kobieta aktywna zawodowo, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez CEiPM OHP w Zielonej Górze
zapytanie ofertowe
2010-07-30
2010-07-28
Dostawa materiałów dydaktyczno-edukacyjnych na potrzeby obozu socjoterapeutycznego w ramach projektu Nasza przyszłość II, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-07-30
2010-07-28
Przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy podczas obozu socjoterapeutycznego w ramach projektu Nasza przyszłość II, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-07-30
2010-07-28
Przystosowanie ciągów komunikacyjnych w OSiW w Strzelcach Krajeńskich do wymogów Państwowej Straży Pożarnej
zapytanie ofertowe
2010-08-06
2010-08-02
Zakup mebli biurowych na potrzeby MCK i PPP w Słubicach, utworzonych w ramach projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach środków EFS
zapytanie ofertowe
2010-08-06
2010-08-03
Zakup mebli do internatu Środowiskowego Hufca Pracy w Zielonej Górze
zapytanie ofertowe
2010-08-16
2010-08-05
Żywienie uczestników projektu Od szkoleń i stażu do angażu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-08-27
2010-08-25
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu Od szkoleń i stażu do angażu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-08-27
2010-08-25
Dostawa materiałów biurowych, papieru oraz tonerów na potrzeby obsługi projektu Od szkoleń i stażu do angażu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-08-27
2010-08-25
Zakup mebli do internatu Środowiskowego Hufca Pracy w Zielonej Górze
zapytanie ofertowe
2010-09-06
2010-08-27
Wynajem Sali szkoleniowej w Świebodzinie do prowadzenia zajęć w ramach projektu Stop bierności - kobieta aktywna zawodowo, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-09-07
2010-09-01
Żywienie uczestników projektu Stop bierności - kobieta aktywna zawodowo, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-09-07
2010-09-01
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu Stop bierności - kobieta aktywna zawodowo, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-09-07
2010-09-01
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla 15 osób z grupy B uczestników projektu Stop bierności-kobieta aktywna zawodowo, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez CEiPM OHP w Zielonej Górze
zapytanie ofertowe
2010-09-20
2010-09-14
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kategorii B dla 20 uczestników projektu Od szkoleń i stażu do angażu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez CEiPM OHP w Gorzowie Wlkp.
zapytanie ofertowe
2010-09-21
2010-09-15
Realizacja szkolenia językowego dla uczestników projektu Nowoczesne kompetencje kadry Ochotniczych Hufców Pracy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-09-27
2010-09-23
Wykonanie materiałów informacyjnych z zakresu poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i nabywania umiejętności poszukiwania pracy finansowanych z Funduszu Pracy
zapytanie ofertowe
2010-09-29
2010-09-23
Realizacja szkolenia językowego dla uczestników projektu Nowoczesne kompetencje kadry Ochotniczych Hufców Pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-10-04
2010-10-01
Zakup materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. Przebudowa ,remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń pod potrzeby Środowiskowego Hufca Pracy w Nowej Soli (etap II) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
zapytanie ofertowe
2010-11-02
2010-10-26
Dostawa tonerów w ramach projektu Szkolenie-Praktyka-Zatrudnienie-Rozwój edycja III, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-12-06
Przeprowadzenie podstawowych badań lekarskich dla 10 osób oraz dodatkowo badań SANEPID dla 2-3 osób - beneficjentów projektu "Od szkoleń i stażu do angażu", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-12-10
Przeprowadzenie podstawowych badań lekarskich dla 25 beneficjentów projektu "Stop bierności - kobieta aktywna zawodowo", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-12-10
Dostawa materiałów biurowych, papieru oraz tonerów w ramach projektu "Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój edycja III ", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zapytanie ofertowe
2010-12-10
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia