Hufce Pracy
Strona główna  >   Struktura organizacyjna  >   Hufce Pracy
Hufce Pracy są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi OHP, odpowiedzialnymi za realizację celów związanych z wychowaniem, kształceniem i zatrudnieniem młodzieży. Mają za zadanie pomóc młodzieży w uzyskaniu i podwyższaniu wiedzy ogólnej oraz kwalifikacji zawodowych we współdziałaniu z pracodawcami. Hufce organizują zatrudnienie młodych ludzi pozostających bez pracy, a także zajmują się wychowaniem i resocjalizacją młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie. W Hufcach młodzież poddana jest działaniom profilaktycznym, diagnostycznym, terapeutycznym, zdobywa wykształcenie ogólne i zawodowe, otrzymuje możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych i przekwalifikowania.

Hufce Pracy współpracują z rodzinami, szkołami, placówkami wychowawczymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, pracodawcami, poradniami psychologiczno–pedagogicznymi, w celu ułatwienia integracji młodzieży ze środowiskiem. Jest to najstarsza forma działalności OHP umożliwiająca uczestnikom uzupełnienie wykształcenia i zdobycie zawodu poprzez edukację w gimnazjach dla dorosłych oraz w zasadniczych szkołach zawodowych.


Na terenie województwa lubuskiego swoją działalność prowadzi 7 tego typu jednostek, z formą bez zakwaterowania.
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2012-12-20
Osoba udostępniająca na stronie: Anna Myszkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-07
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia