2013
Strona główna  >   Dokumentacja  >   Kontrole  >   Przeprowadzone  >   2013
Lp. Plan kontroli Rodzaj kontroli Tematyka przeprowadzonych kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Kontrolujący
1 2 4 5 6 7 8
1 III kwartał Sprawdzająca Realizacja zaleceń pokontrolnych, kontroli kompleksowej, która odbyła się w dn. 06-07.06.13r. ŚHP Krosno Odrz. 09.07.2013r. spec. ds. kształcenia i wychowania
2. III kwartał Kompleksowa Dokumenty organizacyjne oraz dokumentacja szkoleń. ROSZM Zielona Góra 26,29.07.13r. Dyrektor Pionu Merytorycznego spec. ds. kształcenia i wychowania
3. III kwartał Sprawdzająca Realizacja zaleceń pokontrolnych, kontroli kompleksowej, która odbyła się w dn. 26,29.07.13r. ROSZM Zielona Góra 26.08.2013r. Dyrektor Pionu Merytorycznego
4. III kwartał Kompleksowa Organizacja wewnętrzna jednostki, kompletność dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki.

System rekrutacji uczestników.

Organizacja i dokumentacja procesu kształcenia i przygotowania zawodowego uczestników, w tym umowy uczestników z pracodawcami.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Działalność opiekuńczo – wychowawcza (plany dydaktyczno-wychowawcze na dany rok szkolny, dzienniki wychowawcze, ewidencja uczestników, dokumentacja uczestników, realizowane programy wychowawcze, prowadzenie kół zainteresowań).

Aktywizacja młodzieży (m.in. Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta).

Sprawozdawczość dotycząca ewidencji uczestników.

Gospodarka magazynowa, żywieniowa i środkami czystości.

Wysokość osiąganych dochodów.
OSiW Międzyrzecz 24-25. 09.2013r. Dyrektor Pionu Merytorycznego spec. ds. kształcenia i wychowania st. spec. ds. rynku pracy spec. ds. analiz, sprawozdawczości i kontroli Główny księgowy Kierownik ROSZM
5. III kwartał Problemowa Realizacja programów autorskich i wojewódzkich; Działalność świetlicy; Realizacja rekrutacji. HP Słubice 26.09.2013r. spec. ds. kształcenia i wychowania
6. III kwartał Problemowa Kompleksowa działalność Klubu Pracy w Gorzowie Wlkp.; Realizacja refundacji. CEiPM Gorzów Wlkp. 30.09.2013r. st. spec. ds. rynku pracy Spec. ds. refundacji

Sporządziła:
Agnieszka Dąbrowska, 18.10..2013r.


Lp. Plan kontroli Rodzaj kontroli Tematyka przeprowadzonych kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Kontrolujący
1 2 4 5 6 7 8
1 I
kwartał
Problemowa Gospodarka magazynowa OSiW 4-2 Międzyrzecz 08.01.2013r Kierownik ROSZM Kasjer
2. I
kwartał
Kompleksowa Całokształt działalności HP 4-10 Gorzów Wlkp. 31.01.-01.02.2013r Dyrektor Pionu Merytorycznego spec. ds. analiz, sprawozdawczości i kontroli spec. ds. kształcenia i wychowania st. spec. ds. wychowania, kultury i sportu
3. I
kwartał
Problemowa Całokształt działalności MBP oraz realizacja refundacji CEiPM Gorzów Wlkp. 31.01.2013r st. spec. ds. rynku pracy
4. I
kwartał
Sprawdzająca Realizacja zaleceń pokontrolnych ŚHP 4-2 Zielona Góra 08.03.2013r spec. ds. kształcenia i wychowania5. I
kwartał
Kompleksowa Całokształt działalności ŚHP 4-3 Nowa Sól 07.,27-28.03.2013r Dyrektor Pionu Merytorycznego spec. ds. analiz, sprawozdawczości i kontroli spec. ds. kształcenia i wychowania st. spec. ds. rynku pracy Kierownik ROSZM

Sporządziła:
Agnieszka Dąbrowska, 05.04..2013r.


Lp. Plan kontroli Rodzaj kontroli Tematyka przeprowadzonych kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Kontrolujący
1 2 4 5 6 7 8
1 II kwartał Sprawdzająca Realizacja zaleceń pokontrolnych, kontroli kompleksowej, która odbyła się w dn. 07,27-28.03.13r. ŚHP 4-3 Nowa Sól 24.05.13r. spec. ds. analiz, sprawozdawczości i kontroli
2. II kwartał Problemowa Współpraca ze środowiskiem lokalnym;

Prowadzenie nadzoru pedagogicznego;

Realizacja programów autorskich i wojewódzkich;

Aktywizacja młodzieży;

Przygotowanie zawodowe i kształcenie ogólne uczestników
HP 4-1 Świebodzin 07.05.2013r. st. spec. ds. rynku pracy st. spec. ds. wychowania, kultury i sportu
3. II kwartał Problemowa Kompleksowa działalność Klubu Pracy w Nowej Soli;

Realizacja refundacji.
CEiPM Zielona Góra 29.06.2013r. st. spec. ds. rynku pracy Spec. ds. refundacji
4. II kwartał Problemowa Dokumentacja wychowawcza;

Dokumentacja związana z organizacją imprez.
HP 4-9 Wschowa 04.06.2013r. Dyrektor Pionu Merytorycznego
5. II kwartał Kompleksowa Organizacja wewnętrzna jednostki, kompletność dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki.

System rekrutacji uczestników.

Organizacja i dokumentacja procesu kształcenia i przygotowania zawodowego uczestników, w tym umowy uczestników z pracodawcami.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Działalność opiekuńczo – wychowawcza (plany dydaktyczno-wychowawcze na dany rok szkolny, dzienniki wychowawcze, ewidencja uczestników, dokumentacja uczestników, realizowane programy wychowawcze, prowadzenie kół zainteresowań).

Aktywizacja młodzieży (m.in. Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta).

Sprawozdawczość dotycząca ewidencji uczestników.
ŚHP 4-1 Krosno Odrz. 06-07.06. 2013r. spec. ds. kształcenia i wychowania spec. ds. analiz, sprawozdawczości i kontroli st. spec. ds. rynku pracy
6. II kwartał Problemowa Przygotowanie zawodowe i kształcenie ogólne uczestników HP 4-5 Żary 26.06.2013r. st. spec. ds. rynku pracy

Sporządziła:
Agnieszka Dąbrowska, 05.07..2013r.


Lp. Plan kontroli Rodzaj kontroli Tematyka przeprowadzonych kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Kontrolujący
1 2 4 5 6 7 8
1. IV kwartał Kompleksowa Organizacja wewnętrzna jednostki, kompletność dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki.

System rekrutacji uczestników.

Organizacja i dokumentacja procesu kształcenia i przygotowania zawodowego uczestników, w tym umowy uczestników z pracodawcami.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Działalność opiekuńczo – wychowawcza (plany dydaktyczno-wychowawcze na dany rok szkolny, dzienniki wychowawcze, ewidencja uczestników, dokumentacja uczestników, realizowane programy wychowawcze, prowadzenie kół zainteresowań).

Aktywizacja młodzieży (m.in. Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta).

Sprawozdawczość dotycząca ewidencji uczestników.
HP Lubsko 16-17.10.13r. Agnieszka Dąbrowska – spec. ds. analiz, sprawozdawczości i kontroli

Angelika Tylawska spec. ds. kształcenia i wychowania

Sylwia Podlasińska st. spec. ds. programów i rynku pracy
2. IV kwartał Problemowa Kompleksowa działalność Młodzieżowego Centrum Kariery w Żarach.

Realizacja refundacji CEiPM w Zielonej Górze
CEiPM w Zielonej Górze 23.10..2013r. Sylwia Podlasińska st. spec. ds. rynku pracy

Agnieszka Wawszczak Spec. ds. refundacji
3. IV kwartał Sprawdzająca Realizacja zaleceń pokontrolnych, kontroli kompleksowej, która odbyła się w dn. 24-25.09.13r. OSiW Międzyrzecz 31.10.2013r. Angelika Tylawska spec. ds. kształcenia i wychowania
4. IV kwartał Problemowa Działalność opiekuńczo wychowawcza,

Rekrutacja uczestników. Gospodarka magazynowa i kasowa.

Szkolenie zawodowe uczestników w warsztatach OHP
OSiW Strzelce Kraj. 06.11.2013r. Wioletta Wilińska – st. Spec. ds. wychowania, kultury i sportu

Grzegorz Pawlak – Kierownik ROSZM
5. IV kwartał Sprawdzająca Realizacja zaleceń pokontrolnych, kontroli kompleksowej, która odbyła się w dn. 16-17.10.13r. HP Lubsko 25.11.2013r. Agnieszka Dąbrowska – spec. ds. analiz, sprawozdawczości i kontroli
6. IV kwartał Problemowa Działalność opiekuńczo wychowawcza,

Gospodarka magazynowa i kasowa.

Szkolenie zawodowe uczestników w warsztatach OHP
ŚHP Zielona Góra 11.12.2013r. Wioletta Wilińska – st. Spec. ds. wychowania, kultury i sportu

Grzegorz Pawlak – Kierownik ROSZM

Sporządziła:
Agnieszka Dąbrowska – Spec.ds. analiz, sprawozdawczości i kontroli
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2013-01-02
Osoba udostępniająca na stronie: Anna Myszkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-23
Osoba modyfikująca: Anna Myszkowska
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia