Projekty Unijne
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty Unijne
Współpraca i wymiana międzynarodowa Lubuska Wojewódzka
Komenda OHP realizując projekty międzynarodowe ma możliwość korzystania ze wsparcia programów grantowych. Są to m.in. Program Erasmus+ i Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Realizujemy różnorodne spotkania młodzieży począwszy od warsztatów artystycznych (teatr, taniec), poprzez projekty ekologiczne, praktykę oraz zagraniczne staże zawodowe, których celem jest zdobycie przez młodzież nowych umiejętności zawodowych, co da im szersze perspektywy, szczególnie w sferze zatrudnienia.

Projekty finansowane z funduszy unijnych
Lubuska WK OHP realizuje projekty finansowane ze środków Programu Gwarancje dla Młodzieży. Ich celem jest wsparcie młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, mających trudności z wejściem na rynek pracy z uwagi na brak kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego oraz wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania zatrudnienia.

Celem realizowanych projektów jest zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży. Skierowane są one do osób w wieku poniżej 29. roku życia – nieuczących się, niepracujących ani nieszkolących się (tzw. młodzież NEET - Not in employment, education or training). Program ma zagwarantować, dalsze kształcenie, przyuczenie do zawodu, staż zawodowy oraz dobrej jakości ofertę zatrudnienia.

W 2016 roku Lubuska WK OHP realizuje kolejne projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Program Gwarancje dla Młodzieży w ramach projektów Obudź swój potencjał-YEI oraz Akcja aktywizacja - YEI.
podatki Realizowane w ramach YEI
podatki Współpraca międzynarodowa
podatki Zrealizowane w ramach EFS
podatki LRPO
podatki BAZA KONKURENCYJNOŚCI OGŁOSZENIA BENEFICJANTÓW EFS
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2013-01-01
Osoba udostępniająca na stronie: Anna Myszkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-06
Osoba modyfikująca: Michał Sobczak
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia