Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Strona główna  >   Struktura organizacyjna  >   Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Ośrodki Szkolenia i Wychowania (OSiW) są jednostkami organizacyjnymi Wojewódzkiej Komendy OHP posiadającymi bazę lokalową, zapewniają one uczestnikom całodobową opiekę wychowawczą i socjalną.

Jako jednostki regionalne służą przede wszystkim młodzieży z danego województwa.

Do podstawowych zadań i celów realizowanych przez OSiW należą:
  1. Zapewnienie warunków do nauki i zdobywania kwalifikacji zawodowych,
  2. Prowadzenie działalności wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej,
  3. Prowadzenie pracy w zakresie informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego,
  4. Współdziałanie z instytucjami środowiska lokalnego oraz rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników w procesie wychowania, organizowania życia kulturalnego i sportowego,
  5. Organizowanie kształcenia w oparciu o własne warsztaty szkoleniowo-produkcyjne,
  6. Umożliwienie i zabezpieczenie dla młodzieży całodobowej opieki wychowawczej.
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2012-12-20
Osoba udostępniająca na stronie: Anna Myszkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-21
Osoba modyfikująca: Anna Myszkowska
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia