Rynek pracy
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Rynek pracy
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 Nr. 9 poz. 1001) nadała Ochotniczym Hufcom Pracy status instytucji rynku pracy. Dlatego też obszar programowy dotyczący tej problematyki traktowany jest priorytetowo. OHP świadczą podstawowe usługi rynku pracy, jakimi są: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i nauka aktywnego poszukiwania pracy. Oferta adresowana jest do młodzieży do 25 roku życia. Wymienione usługi realizowane są systemowo w różnych (pod względem zadaniowym i funkcjonalnym) jednostkach organizacyjnych rynku pracy działających pod nadzorem Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. System ten obejmuje sieć placówek i form działalności, a wśród nich: Młodzieżowe Centra Kariery, Młodzieżowe Biura Pracy oraz Mobilne Centra Informacji Zawodowej. Ich oferta jest zawsze odpowiedzią na lokalne zapotrzebowanie środowiska młodzieży na konkretne usługi w zakresie rynku pracy. 

W ostatnich latach OHP wdrożyły nowoczesny, zintegrowany i ciągle usprawniany system poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy oraz szkoleń zawodowych. Oferta programowa w tym zakresie jest systematycznie uaktualniana i unowocześniana, a jej standardy jakościowe i ilościowe są na bieżąco monitorowane. 

W zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży Ochotnicze Hufce Pracy realizują następujące zadania: - prowadzenie pośrednictwa pracy
  • Prowadzenie poradnictwa zawodowego i nauki aktywnego poszukiwania pracy 
  • Prowadzenie szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy
podatki Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
podatki Młodzieżowe Biuro Pracy
podatki Młodzieżowe Centrum Kariery
podatki Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
podatki EURES
podatki ECAM
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2013-01-01
Osoba udostępniająca na stronie: Anna Myszkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05
Osoba modyfikująca: Michał Sobczak
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia