4-2-9 Hufiec Pracy - DK Wschowa
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Kształcenie i wychowanie  >   4-2-9 Hufiec Pracy - DK Wschowa
ul. T. Kościuszki 11 
67 – 400 Wschowa 
tel.: 65 540 32 57 
tel kom.: 506 044 498 
fax:. 65 540 37 74 

Komendant: Marek Wojciech 
Wychowawcy: Maciej Sadowski, Paweł Jasiński, Teresa Czarkowska - Czader, Paulina Płonka

Informacja na temat jednostki 
Hufiec Pracy we Wschowie jest hufcem bez zakwaterowania. Placówka ma charakter otwarty i realizuje zadania na rzecz młodzieży ze środowiska lokalnego. 

Do hufca przyjmujemy młodzież w wieku 15-18 lat, która ze względu na sytuację życiową chce realizować obowiązek szkolny łącząc naukę z pracą zarobkową. 

Uczestnik ma możliwość uzupełnienia wykształcenia na poziomie gimnazjalnym z przyuczeniem do wykonywania zawodu oraz na poziomie zawodowym z nauką zawodu zakończony uzyskaniem kwalifikacji.W czasie wolnym młodzież może rozwijać swoje zainteresowania i pasje poprzez udział w imprezach o charakterze kulturalno-oświatowym i sportowo-rekreacyjnym organizowanych przez kadrę OHP. Ponadto uczestnicy mają możliwość brania udziału w projektach PNWM, programach współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, wolontariacie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców wschowskiego Domu Pomocy Społecznej. Uczestniczą też w realizacji programów wojewódzkich i autorskich o charakterze profilaktycznym, resocjalizacyjnym i edukacyjnym.

Uczestnicy angażowani są we współpracę z Muzeum Ziemi Wschowskiej, opiekują się tutejszym Lapidarium. Dodatkowo młodzież prowadzi działalność związaną z Klubem Honorowych Dawców Krwi, który powstał w 2005 r. z inicjatywy wychowanków hufca.

Oferta edukacyjna 
Proponujemy następujące formy kształcenia:
  • Gimnazjum dla Dorosłych, klasa II-III: przyuczenie do wykonywania określonej pracy m.in.w zawodach: kucharz, fryzjer, sprzedawca, rolnik, murarz – tynkarz, cieśla, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter – elektronik, wędliniarz, piekarz, stolarz, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych.
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa, klasa I-III; nauka zawodu m.in.: fotograf, kucharz, fryzjer, sprzedawca, murarz – tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik, blacharz samochodowy, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, monter – elektronik, cukiernik, stolarz, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
!! Warunki przyjęcia i dokumenty wymagane przy rekrutacji czytaj na stronie: Rekrutacja
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2012-12-21
Osoba udostępniająca na stronie: Anna Myszkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05
Osoba modyfikująca: Michał Sobczak
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia