4-8 Hufiec Pracy - DK Lubsko
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Kształcenie i wychowanie  >   4-8 Hufiec Pracy - DK Lubsko
ul. Kopernika 19 
68-300 Lubsko 
telefon/fax: 68 451 33 85 

Komendant: p.o. Ewa Bartos

Informacje o Hufcu Pracy
Hufiec Pracy w Lubsku istnieje od 1990 roku. Placówka ma charakter otwarty i realizuje zadania na rzecz młodzieży środowiska lokalnego. Hufiec Pracy stwarza młodzieży warunki do podwyższania wiedzy ogólnej oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych. Prowadzimy działalność wychowawczą, resocjalizacyjną i profilaktyczną. 

W czasie wolnym młodzież może rozwijać swoje zainteresowania i pasje poprzez udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych i artystycznych,. Dodatkowo młodzież ma możliwość uczestniczenia w realizowanych projektach PNWM i programach współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. 

Prowadzony jest wolontariat na rzecz lokalnej społeczności. Uczestnicy angażowani są w realizację programów wojewódzkich i autorskich o charakterze profilaktycznym, resocjalizacyjnym i edukacyjnym.

Wychowankowie Hufca Pracy pomagają w organizacji majówek i festynów dla dzieci z lokalnych instytucji m.in. przedszkoli i stowarzyszeń, a w okresach przedświątecznych biorą udział w akcjach zbiórki żywności. Młodzież uczestniczy w Międzyszkolnej Lidze Strzeleckiej. Dzięki współpracy z licznymi zakładami pracy znajdującymi się na terenie Lubska i jego okolic młodzież ma możliwość kształcenia w różnych zawodach.

Oferta edukacyjna 
Oferta kierowana jest do młodzieży wieku 15-18 lat, która z różnych przyczyn chce realizować obowiązek szkolny łącząc naukę z pracą zarobkową. 
Proponujemy następujące formy kształcenia:

Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy, klasa VII – VIII, przyuczenie do wykonywania określonej pracy odbywa się w zawodach m.in.: piekarz, sprzedawca, krawiec, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, murarz – tynkarz, elektryk;

Branżowa Szkoła I Stopnia, klasa I-III; nauka zawodu  odbywa się w zawodach m.in.: sprzedawca, fryzjer, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych.

Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2012-12-21
Osoba udostępniająca na stronie: Anna Myszkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2021-05-11
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia