4-2-8 Hufiec Pracy - DK Lubsko
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Kształcenie i wychowanie  >   4-2-8 Hufiec Pracy - DK Lubsko
ul. Dworcowa 2 
68-300 Lubsko 
telefon/fax: 68 451 33 85 

Komendant: p.o. Inez Tułacz
Wychowawcy:Urszula Morajko, Natalia Giedrojć - Trzeciak

Informacje o hufcu 
Hufiec Pracy w Lubsku istnieje od 1990 roku. Placówka ma charakter otwarty i realizuje zadania na rzecz młodzieży środowiska lokalnego. HP w Lubsku stwarza młodzieży warunki do podwyższania wiedzy ogólnej oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych. Prowadzimy działalność wychowawczą, resocjalizacyjną i profilaktyczną. 

W czasie wolnym młodzież może rozwijać swoje zainteresowania i pasje poprzez udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych i artystycznych,. Dodatkowo młodzież ma możliwość uczestniczenia w realizowanych projektach PNWM i programach współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. 

Prowadzony jest wolontariat na rzecz lokalnej społeczności. Uczestnicy angażowani są w realizację programów wojewódzkich i autorskich o charakterze profilaktycznym, resocjalizacyjnym i edukacyjnym.

Wychowankowie hufca pomagają w organizacji majówek i festynów dla dzieci z lokalnych instytucji m.in. przedszkoli i stowarzyszeń, a w okresach przedświątecznych biorą udział w akcjach zbiórki żywności. Młodzież uczestniczy w Międzyszkolnej Lidze Strzeleckiej. Dzięki współpracy z licznymi zakładami pracy znajdującymi się na terenie Lubska i jego okolic młodzież ma możliwość kształcenia w różnych zawodach.

Oferta edukacyjna 
Oferta kierowana jest do młodzieży wieku 15-18 lat, która z różnych przyczyn chce realizować obowiązek szkolny łącząc naukę z pracą zarobkową. Proponujemy następujące formy kształcenia:
  • Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy, klasa I (status ucznia). 
  • Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy, klasa II-III: przyuczenie do wykonywania określonej pracy m.in. w zawodzie: piekarz, sprzedawca, krawiec, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, murarz – tynkarz, elektromechanik, elektryk
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa, klasa I-III; nauka zawodu m.in.: sprzedawca, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych.
!! Warunki przyjęcia i dokumenty wymagane przy rekrutacji czytaj na stronie: Rekrutacja
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2012-12-21
Osoba udostępniająca na stronie: Anna Myszkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05
Osoba modyfikująca: Michał Sobczak
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia