4-5 Hufiec Pracy - DK Żary
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Kształcenie i wychowanie  >   4-5 Hufiec Pracy - DK Żary
ul. Górnośląska 26 
68 – 200 Żary 
tel. 68 470 36 05 

Komendant: Ewa Bartos
Zastępca Komendanta: Dawid Nowakowski

Informacja o Hufcu Pracy
Ochotniczy Hufiec Pracy 4 – 5 DKM w Żarach działa od dnia 1 sierpnia 1985 roku. 

Hufiec Pracy w Żarach jest jednostką, która swoim zasięgiem obejmuje gminę Żary oraz Żagań. 

Placówka ma charakter otwarty i realizuje zadania z zakresu kształcenia i wychowania młodzieży w wieku 15-18 roku życia. Stwarza też warunki do uzupełnienia wiedzy ogólnej i podwyższenia kwalifikacji zawodowych. Dysponujemy świetlicą środowiskową i pracownią komputerową, z których uczestnicy korzystają podczas różnego rodzaju zajęć np. imprez okolicznościowych, spotkań, szkoleń i zajęć pozalekcyjnych. W czasie wolnym młodzież może rozwijać swoje zainteresowania i pasje poprzez udział w imprezach kulturalno-oświatowych i sportowych. Wychowankowie uczestniczą w projektach PNWM i programach współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, a także w programach wojewódzkich i autorskich o charakterze profilaktycznym, resocjalizacyjnym i edukacyjnym.

Absolwenci naszego Hufca Pracy mają otwartą drogę do kontynuowania dalszej nauki. Wielu z nich ukończyło Zasadnicze Szkoły Zawodowe, szkoły średnie, a nawet studia licencjackie bądź też podjęło pracę za granicą. Absolwenci naszej placówki doskonale wyposażeni są w wiedzę i umiejętności zawodowe, które wykorzystują w przyszłej karierze zawodowej. Dzięki współpracy z licznymi zakładami pracy znajdującymi się na terenie powiatu żarskiego i żagańskiego młodzież ma możliwość kształcenia w wielu różnych zawodach. 

Oferta edukacyjna 
Proponujemy następujące formy kształcenia:
 Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy, klasa VII i VIII: przyuczenie do wykonywania określonej pracy m. in. w zawodach: betoniarz- zbrojarz, murarz – tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kamieniarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter izolacji budowlanych, dekarz, cieśla, kucharz, piekarz, cukiernik, sprzedawca, fryzjer, przetwórca mięsa, rolnik, monter operator maszyn i pojazdów rolniczych.
Szkoła Branżowa  I Stopnia klasa I – III : nauka zawodu m. in. betoniarz- zbrojarz, murarz – tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kamieniarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter izolacji budowlanych, lakiernik samochodowy, dekarz, cieśla, kucharz, piekarz, cukiernik, sprzedawca, fryzjer, przetwórca mięsa, rolnik, monter operator maszyn i pojazdów rolniczych.

Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2012-12-21
Osoba udostępniająca na stronie: Anna Myszkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-13
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia