4-2-5 Hufiec Pracy - DK Żary
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Kształcenie i wychowanie  >   4-2-5 Hufiec Pracy - DK Żary
ul. Górnośląska 26 
68 – 200 Żary 
tel. 68 470 36 05 

Komendant: Elżbieta Płodzich
Zastępca Komendanta: Ewa Bartos 
Wychowawcy: Dorota Chomik, Dawid Nowakowski, Jarosław Mazur, Jan Malinowski

Informacja o hufcu 
Ochotniczy Hufiec Pracy 4 – 5 DKM w Żarach działa od dnia 1 sierpnia 1985 roku. 

Hufiec Pracy w Żarach jest jednostką, która swoim zasięgiem obejmuje gminę Żary oraz Żagań. 

Placówka ma charakter otwarty i realizuje zadania z zakresu kształcenia i wychowania młodzieży w wieku 15-18 roku życia, stwarza też warunki do uzupełnienia wiedzy ogólnej i podwyższenia kwalifikacji zawodowych. Dysponujemy świetlicą i pracownią komputerową, z których uczestnicy korzystają podczas różnego rodzaju zajęć np. imprez okolicznościowych, spotkań, szkoleń i zajęć pozalekcyjnych.W czasie wolnym młodzież może rozwijać swoje zainteresowania i pasje poprzez udział w imprezach kulturalno-oświatowych i sportowych. Wychowankowie uczestniczą w projektach PNWM i programach współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, a także w programach wojewódzkich i autorskich o charakterze profilaktycznym, resocjalizacyjnym i edukacyjnym.

Absolwenci naszego Hufca Pracy mają otwartą drogę do kontynuowania dalszej nauki. Wielu z nich ukończyło Zasadnicze Szkoły Zawodowe, szkoły średnie a nawet studia licencjackie, bądź też podjęło pracę za granicą. Absolwenci naszej placówki doskonale wyposażeni są w wiedzę i umiejętności zawodowe, które wykorzystują w przyszłej karierze zawodowej. Dzięki współpracy z licznymi zakładami pracy znajdującymi się na terenie powiatu żarskiego i żagańskiego młodzież ma możliwość kształcenia w wielu różnych zawodach. 

Oferta edukacyjna 
Proponujemy następujące formy kształcenia:
  • Gimnazjum dla Dorosłych, klasa I (status ucznia). 
  • Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy, klasa II-III: przyuczenie do wykonywania określonej pracy m.in. w zawodach: betoniarz – zbrojarz, murarz – tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, cukiernik, piekarz, kucharz, fryzjer, wędliniarz
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa, klasa I-III; nauka zawodu m.in.:betoniarz – zbrojarz, elektryk, murarz – tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, cukiernik, kamieniarz, lakiernik, piekarz, kucharz, fryzjer, 
!! Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty przy rekrutacji czytaj na stronie: Rekrutacja
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2012-12-21
Osoba udostępniająca na stronie: Anna Myszkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05
Osoba modyfikująca: Michał Sobczak
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia