4-1 Hufiec Pracy - DK Świebodzin
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Kształcenie i wychowanie  >   4-1 Hufiec Pracy - DK Świebodzin
ul. Cegielniana 2 
66-200 Świebodzin 
tel: 68 475 47 75 

Komendant: Marcin Hasek

Informacje w sprawie rekrutacji udzielane są w dni powszednie w godz. 8.00 – 15.00 pod numerem telefonu 68 475 47 75. 

Informacje o Hufcu Pracy
Hufiec Pracy w Świebodzinie funkcjonuje od 1972 roku. Placówka mieści się w budynku  Świebodzińskiego Towarzystwa  Budownictwa Społecznego.

Placówka ma charakter otwarty i realizuje zadania na rzecz młodzieży wywodzącej się ze środowiska lokalnego. Świebodziński Hufiec Pracy stwarza młodzieży warunki do uzupełnienia wykształcenia na poziomie szkoły podstawowe oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych. Prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczą , edukacyjną, profilaktyczną, resocjalizacyjną.

W czasie wolnym młodzież może rozwijać swoje zainteresowania i pasje poprzez udział w zajęciach artystycznych, edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych. Ponadto młodzież ma możliwość uczestniczenia w projektach i programach współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.

W jednostce prowadzony jest wolontariat na rzecz społeczności lokalnej. Uczestnicy zaangażowani są w realizację wojewódzkich i autorskich programów o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym i resocjalizacyjnym. 

Oferta edukacyjna 
Hufiec Pracy w Świebodzinie oferuje możliwość uzupełnienia wykształcenia ogólnego na poziomie szkoły podstawowej –przysposabiającej do pracy (w których oprócz zajęć teoretycznych odbywa się również przyuczenie do wykonywania określonej pracy na zasadzie płatnych praktyk w zakładach pracy znajdujących się na terenie gminy Świebodzin). 

W klasach VII i VIII szkoły podstawowej oferujemy naszym uczestnikom odbywanie przyuczenia do wykonywania określonej pracy w zawodach: cukiernik, fotograf, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, piekarz, rolnik, sprzedawca, stolarz i ślusarz.


Zajęcia dodatkowe 
Kadra Hufca Pracy we współpracy ze specjalistami prowadzą z uczestnikami zajęcia wychowawcze, edukacyjne i profilaktyczne. Ponadto odbywają się również zajęcia artystyczne, sportowe, a także zajęcia wyrównawcze.


Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2012-12-21
Osoba udostępniająca na stronie: Anna Myszkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-18
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia