4-4 Ośrodek Szkolenia i Wychowania - MK w Strzelcach Krajeńskich
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Kształcenie i wychowanie  >   4-4 Ośrodek Szkolenia i Wychowania - MK w Strzelcach Krajeńskich
ul. Aleja Wolności 42
66 - 500 Strzelce Kraj.
tel. / fax: 95 76 33 219,

Kierownik Ośrodka - Krzysztof WOŹNIAK
Zastępca Kierownika - Dorota ZIĘTEK
Pedagog - Monika JASTRZĘBSKA
Wychowawcy - Paweł MARKOWYCZ, Dominika MOSIEWICZ, Joanna RUSEWICZ.

Informacja o ośrodku
Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Strzelcach Kraj. funkcjonuje w obecnym kształcie od 1994 roku.

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Zielonej Górze. Swoim zasięgiem obejmuje zasadniczo teren Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, ale też chętnie przychodzi młodzież z dalszych okolic jak Sieraków (wielkopolskie, Gorzów, Słubice, Słońsk), szczególnie w przypadkach kiedy wskazana dla uczestnika jest zmiana środowiska.

Posiadamy internat na 50 miejsc, w którym młodzież znajduje opiekę, dobre wyżywienie i warunki socjalne, świetlicę wyposażoną w TV, video, DVD, antenę satelitarną, gry świetlicowe, itd. Młodzież raz w tygodniu korzysta z hali sportowej miejscowego gimnazjum (oprócz normalnych godzin wychowania fizycznego). Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników OHP jest całkowicie bezpłatne.

Oferta edukacyjna
Proponujemy następujące formy kształcenia:
  • Gimnazjum przysposabiające do pracy, klasa I (status ucznia).
  • Gimnazjum przysposabiające do pracy, klasa II-III: przyuczenie do wykonywania określonej pracy w zawodach: koszykarz-plecionkarz, kucharz, cukiernik.
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa, klasa I-III; nauka zawodu:kucharz.
Ośrodek posiada własne warsztaty szkoleniowe: kucharskie, cukiernicze oraz koszykarsko-plecionkarskie, wyposażone w niezbędny sprzęt. Zajęcia praktyczne prowadzi kadra o wysokich kwalifikacjach (mistrzowie w zawodzie, nauczyciele praktycznej nauki zawodu). produkty naszych warsztatów mają swoich stałych odbiorców.

!! Warunki przyjęcia i dokumenty wymagane przy rekrutacji czytaj na stronie: Rekrutacja

Zajęcia dodatkowe dla młodzieży
W Ośrodku jest realizowany cały czas program opiekuńczo-wychowawczy i resocjalizacyjny z całym wachlarzem oddziaływań, spotkań i pogadanek przeprowadzanych we współpracy z Gminnym Punktem Konsultacyjnym, Policją, Kuratorami Sądowymi, Sanepidem, Służbą Zdrowia.

Dzięki zaangażowaniu i bardzo dobrej pracy kadry wychowawczej Ośrodek corocznie odnosi wiele sukcesów w wojewódzkich konkursach kulturalno – oświatowych, oraz sportowych.

W Ośrodku działa szereg kół zainteresowań takich jak: sportowe, turystyczno – krajoznawcze, sanitarne, plastyczne, kółko „żywego słowa”. Kadra wychowawcza Ośrodka pozyskuje znaczne środki na działalność kulturalno – oświatową i rekreacyjno – sportową, a także na pomoc socjalną dla młodzieży, zarówno od sponsorów prywatnych jak i instytucji np. Ośrodek Pomocy Społecznej.
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2012-12-21
Osoba udostępniająca na stronie: Anna Myszkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05
Osoba modyfikująca: Michał Sobczak
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia