4-5 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Nowej Soli
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Kształcenie i wychowanie  >   4-5 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Nowej Soli
ul. Staszica 1a
67 - 100 Nowa Sól
tel. 68 387 20 67
fax: 68 387 20 67
e-mail: osiw.nowasol@ohp.pl

Kierownik Ośrodka: Agnieszka Żółtańska-Paździor
Z-ca kierownika Ośrodka: Katarzyna Maciejewska

Informacje o Ośrodku
Początki działalności jednostki sięgają 1969 roku.

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Nowej Soli jest jednostką, która swoim zasięgiem obejmuje następujące gminy: gmina miejska: Nowa Sól, gminy miejsko - wiejskie: Bytom Odrzański, Kożuchów, Nowe Miasteczko oraz gminy wiejskie: Kolsko, Nowa Sól, Otyń, Siedlisko. Ponadto, w przypadku zapotrzebowania świadczymy również opiekę dla młodzieży spoza wymienionych obszarów.

Placówka ma charakter otwarty i realizuje zadania na rzecz młodzieży środowiska lokalnego.
Prowadzimy działalność wychowawczą, resocjalizacyjną i profilaktyczną.
Absolwenci naszego OSIW mają otwartą drogę do kontynuowania dalszej nauki.

Od września 2012 r. w nowosolskim OSIW działa internat z nowocześnie wyposażonymi pokojami z węzłami sanitarnymi, stołówką i profesjonalną kuchnią, salą komputerową, salą telewizyjną, świetlicą, warsztatem gastronomicznym i pracowniami: krawiecką i fryzjerską, z których będzie mogła korzystać również młodzież ze środowiska lokalnego. Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników OHP jest całkowicie bezpłatne.

Oferta edukacyjna
Proponujemy następujące formy kształcenia:
Branżowa Szkoła I Stopnia, klasa I-III; nauka zawodu: kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, murarz - tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, krawiec.

Zajęcia dodatkowe dla młodzieży
W siedzibie Ośrodka działa Świetlica Socjoterapeutyczna, która jest miejscem, w którym uczeń może kształcić i rozwijać swoje zainteresowania. W świetlicy propaguje się zdrowy tryb życia, kształtuje właściwe nawyki zdrowotne, przygotowuje uczestników do samodzielności. Świetlica prowadzi zajęcia wyrównawcze, zajęcia integracyjne oraz zajęcia edukacyjne.

Organizujemy dla młodzieży dodatkowe zajęcia w ramach aktywnego spędzania czasu wolnego:
zajęcia plastyczne;
zajęcia muzyczne;
zajęcia sportowe (piłka nożna, wycieczki rowerowe);
zajęcia z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy oraz specjalistą do spraw rozwoju zawodowego.
  

Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2012-12-21
Osoba udostępniająca na stronie: Anna Myszkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-13
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia