2012
Strona główna  >   Dokumentacja  >   Kontrole  >   Przeprowadzone  >   2012
Zrealizowane kontrole LWK OHP w I kwartale 2012 r.
Lp. Plan kontroli Rodzaj kontroli Tematyka przeprowadzonych kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Kontrolujący
1 2 4 5 6 7 8
1. I kwartał Problemowa Działalność opiekuńczo wychowawcza ŚHP 4-2 Zielona Góra 29.02.2012r. Spec. ds. analiz, sprawozdawczości i kontroli Spec. ds. kształcenia i wychowania
2. I kwartał Kompleksowa Całokształt działalności jednostki HP 4-5 Żary 08-09.03. 2012r. Dyrektor Pionu Merytorycznego Spec. ds. analiz, sprawozdawczości i kontroli Spec. ds. kształcenia i wychowania St. Spec.ds. rynku pracy
3. I kwartał Problemowa Działalność opiekuńczo wychowawcza ŚHP 4-1 Krosno Odrzańskie 15.03.2012r. St. Spec. ds. wychowania, kultury i sportu
4. I kwartał Problemowa Rynek pracy CEiPM Zielona Góra 23.03.2012r. Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP St. Spec. ds. rynku pracy
5. I kwartał Problemowa Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników CEiPM Zielona Góra 26.03.2011r. Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP


Zrealizowane kontrole LWK OHP w II kwartale 2012r.
Lp. Plan kontroli Rodzaj kontroli Tematyka przeprowadzonych kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Kontrolujący
1 II kwartał Kompleksowa Całokształt działalności jednostki HP 4-13 Słubice 04-05. 04. 2012r Dyrektor Pionu Merytorycznego Spec. ds. analiz, sprawozdawczości i kontroli Spec. ds. kształcenia i wychowania
2. II kwartał Problemowa Gospodarka magazynowa i gospodarka środkami czystości, wyżywienie, szkolenie zawodowe uczestników, prowadzenie kasy OSiW 4-3 Strzelce Krajeńskie 12.04.12r. Kierownik ROSZM Kasjer
3. II kwartał Sprawdzająca Realizacja zaleceń pokontrolnych HP 4-5 Żary 13.04.12r. Dyrektor Pionu Merytorycznego Spec. ds. analiz, sprawozdawczości i kontroli Spec. ds. kształcenia i wychowania St. spec. ds. rynku pracy
4. II kwartał Problemowa Działalność opiekuńczo - wychowawcza HP 4-10 Gorzów Wlkp. St. spec. ds. rynku pracy
5. II kwartał Kompleksowa Całokształt działalności HP 4-9 Wschowa 5-6.06.12r. Dyrektor Pionu Merytorycznego Spec. ds. analiz, sprawozdawczości i kontroli Spec. ds. kształcenia i wychowania St. spec. ds. rynku pracy
6. II kwartał Problemowa Gospodarka magazynowa i gospodarka środkami czystości, wyżywienie, szkolenie zawodowe uczestników, prowadzenie kasy OSiW 4-2 Międzyrzecz 14.06.12r. Kierownik ROSZM Kasjer
7. II kwartał Sprawdzająca Realizacja zaleceń pokontrolnych HP 4-13 Słubice 19.06.12r. Dyrektor Pionu Merytorycznego Spec. ds. analiz, sprawozdawczości i kontroli Spec. ds. kształcenia i wychowania
8. II kwartał Kompleksowa Całokształt działalności HP 4-1 Świebodzin 21-22.06.12r Dyrektor Pionu Merytorycznego Spec. ds. analiz, sprawozdawczości i kontroli Spec. ds. kształcenia i wychowania St. spec. ds. rynku pracy
9. II kwartał Problemowa Rynek pracy, refundacja CEiPM Gorzów Wlkp. 22, 26.06.12r Z-ca Wojewódzkiego Komendanta St. spec. ds. rynku pracy


Zrealizowane kontrole LWK OHP w III kwartale 2012 r.
Lp.Plan kontroliRodzaj kontroliTematyka przeprowadzonych kontroliJednostka kontrolowanaTermin kontroli Kontrolujący
1. III kwartał Problemowa Całokształt działalności jednostki ŚHP 4-3 Nowa Sól 03.07.12r. Spec. ds. kształcenia i wychowania
2. III kwartał Sprawdzająca Realizacja zaleceń pokontrolnych HP 4-9 Wschowa 19.07.12r. Dyrektor Pionu Merytorycznego Spec. ds. analiz, sprawozdawczości i kontroli Spec. ds. kształcenia i wychowania St. spec. ds. rynku pracy
3. III kwartał Sprawdzająca Realizacja zaleceń pokontrolnych HP 4-1 Świebodzin 20.07.12r. Dyrektor Pionu Merytorycznego Spec. ds. analiz, sprawozdawczości i kontroli Spec. ds. kształcenia i wychowania St. spec. ds. rynku pracy
4. III kwartał Sprawdzająca Całokształt działalności jednostki OSiW 4-3 Strzelce Krajeńskie 23-24.08.12r. Dyrektor Pionu Merytorycznego Spec. ds. analiz, sprawozdawczości i kontroli Spec. ds. kształcenia i wychowania
5. III kwartał Problemowa Realizacja naboru na rok 2012/2013 OSiW 4-2 Międzyrzecz 26.09.12r. Dyrektor Pionu Merytorycznego Spec. ds. analiz, sprawozdawczości i kontroli Spec. ds. kształcenia i wychowania St. spec. ds. rynku pracy
6. III kwartał Sprawdzająca Realizacja zaleceń pokontrolnych OSiW 4-3 Strzelce Krajeńskie 28.09.12r. Spec. ds. analiz, sprawozdawczości i kontroli


Zrealizowane kontrole LWK OHP w IV kwartale 2012r
Lp.Plan kontroliRodzaj kontroliTematyka przeprowadzonych kontroliJednostka kontrolowanaTermin kontroliKontrolujący
1245678
1IV kwartałProblemowa Działalność opiekuńczo - wychowawcza HP 4-13 Słubice16.10.12rspec. ds. kształcenia i wychowania spec. ds. analiz, sprawozdawczości i kontroli
2.IV kwartałProblemowaDziałalność opiekuńczo - wychowawczaHP 4-8 Lubsko23.10.12rspec. ds. kształcenia i wychowania spec. ds. analiz, sprawozdawczości i kontroli
3.IV kwartałProblemowaCałokształt działalności MBP w Zielonej GórzeCEiPM Zielona Góra 22-23.11.12rst. spec. ds. rynku pracy
4.IV kwartał KompleksowaCałokształt działalnościŚHP 4-2 Zielona Góra08-09.11.12rDyrektor Pionu Merytorycznego Główny Księgowy Kierownik ROSZM spec. ds. analiz, sprawozdawczości i kontroli spec. ds. kształcenia i wychowania st. spec. ds. wychowania, kultury i sportu
5.IV kwartałProblemowaPrzygotowanie zawodowe i kształcenie ogólne uczestnikówŚHP 4-1 Krosno Odrz.28.11.12r.st. spec. ds. rynku pracy
6.IV kwartałProblemowaDziałalność opiekuńczo - wychowawczaHP 4-5 Żary28.11.12r.st. spec. ds. wychowania, kultury i sportu
7.IV kwartałProblemowaPrzygotowanie zawodowe i kształcenie ogólne uczestnikówŚHP 4-3 Nowa Sól30.11.12r.st. spec. ds. rynku pracy
8.IV kwartałProblemowaWyżywienie i szkolenie zawodowe uczestników.OSiW 4-2 Międzyrzecz12.12.12r.Kierownik ROSZM Kasjer
9.IV kwartałProblemowaWyżywienie i szkolenie zawodowe uczestników.OSiW 4-3 Strzelce Kraj.13.12.12r.Kierownik ROSZM Kasjer
10.IV kwartałSprawdzającaCałokształt działalnościŚHP 4-2 Zielona Góra19.12.12r.Kierownik ROSZM spec. ds. analiz, sprawozdawczości i kontroli
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2012-12-20
Osoba udostępniająca na stronie: Anna Myszkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-23
Osoba modyfikująca: Anna Myszkowska
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia