ERASMUS + 2020
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty  >   Współpraca międzynarodowa  >   Erasmus+  >   ERASMUS + 2020

Lubuska WK OHP w okresie od października 2020 r. do września 2021 r. realizuje projekt „Stażowanie przez gotowanie” na zasadach programu Erasmus+, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Projekt zakłada dwutygodniowe staże zagraniczne w Lizbonie w zawodzie kucharza dla 20 uczestników Ochotniczych Hufców Pracy. Są to osoby w wieku 15 - 20 lat, które zdobywają wykształcenie na terenie województwa lubuskiego. Dzięki uczestnictwu w przygotowaniu językowym i praktykach zawodowych u portugalskiego partnera polepszeniu ulegnie sytuacja młodzieży na rynku pracy. Beneficjenci zyskają możliwość nie tylko wymiany doświadczeń z osobami z zagranicy, ale przede wszystkim poszerzenia swojej wiedzy i kwalifikacji. Wyjazd na staże zawodowe do Portugalii da młodzieży szansę nie tylko na zdobycie odpowiednich kwalifikacji (językowych i zawodowych) potwierdzonych certyfikatami, ale również umożliwi jej poznanie systemu nauczania poza ojczyzną, co z kolei będzie owocowało budowaniem nowych relacji interkulturowych. W planowanym przedsięwzięciu udział wzięły dwie grupy młodzieży po 10 osób każda + 2 opiekunów. 
Grupę docelową Ochotniczych Hufców Pracy stanowi młodzież z dysfunkcjami i z mniejszymi szansami, uwarunkowanymi m.in. pochodzeniem, trudnymi warunkami bytowymi, socjalnymi czy edukacyjnymi. Możliwości rozwoju zawodowego młodzieży z dysfunkcjami oraz jej dostęp do europejskiej mobilności są wyraźnie ograniczone. Udział w projekcie będzie dla części uczestników pierwszą okazją do wyjazdu poza granice kraju.

Projekt zakłada przygotowanie pedagogiczno - kulturalno - językowe. W jego ramach zostanie przeprowadzony kurs językowy dla wszystkich uczestników projektu w wymiarze 60 godzin na grupę. Dodatkowo podczas przygotowań do wyjazdu uczestnicy wezmą udział w  prelekcjach o Lizbonie w wymiarze 5 godzin dydaktycznych na grupę. 


Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2021-03-18
Osoba udostępniająca na stronie: Natalia Kuliczkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-18
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia