Nowe Perspektywy 2
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty  >   Zrealizowane w ramach EFS  >   Projekty zrealizowane w 2014 r  >   Nowe Perspektywy 2
Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w terminie 01.07.13 - 30.06.14 r. realizowała projekt „Nowe Perspektywy 2” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet I Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 . Była to druga edycja projektu „Nowe perspektywy”.

Wsparciem w ramach projektu objęta została nieaktywna zawodowo oraz bezrobotna młodzież, zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15 - 24, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudniał samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy.

W projekcie brała udział młodzież z dwóch kategorii wiekowych:

Kategoria A – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15 - 17 lat, zarówno z OHP jak i spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nierealizująca obowiązku nauki.

Kategoria B - młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18 - 25 lat, nieucząca się i niepracująca, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej, w tym absolwenci OHP.

W Lubuskiej WK OHP wsparciem objętych zostało łącznie 100 osób, 94 osoby ukończyły projekt. Projekt odbywał się w kilku miejscowościach województwa lubuskiego, w których LWK OHP ma swoje jednostki organizacyjne tj. Żary, Lubsko, Nowa Sól, Międzyrzecz oraz Gorzów Wielkopolski.

Głównym celem projektu była aktywizacja społeczno - zawodowa grupy osób w wieku 15 - 25 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym uczestników Ochotniczych Hufców Pracy.

Cele szczegółowe projektu to:

1.    Podjęcie zatrudnienia lub założenie własnej działalności gospodarczej
2.    Wyrównanie zaległości edukacyjnych zakończone promocją do następnej klasy
3.    Nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych umożliwiających skuteczne wejście na rynek pracy
Głównymi formami wsparcia i zadaniami, wchodzącymi w skład projektu, były m.in:

I. Działania motywacyjne:

•    Grupowe doradztwo zawodowe, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, grupowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczne
•    Wyżywienie podczas zajęć oraz dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia

II. Zajęcia szkoleniowe:


•    W celu podwyższenia kwalifikacji oraz rozwinięcia kompetencji zawodowych uczestnicy projektu objęci zostali wsparciem w postaci różnego rodzaju warsztatów, kursów i szkoleń: szkolenie z języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie co najmniej podstawowym (A1) ustalonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (120h)
•    Zajęcia z zakresu wyrównania zaległości szkolnych z wybranych przedmiotów szkolnych j. polski, matematyka, (20h/os.) kursy komputerowe: warsztaty informatyczne dla grupy A (30h) oraz kurs ECDL Start dla grupy B (60h)
•    Zajęcia z zakresu przedsiębiorczości,
•    Kursy prawa jazdy kat. B
•    Szkolenia i praktyki zawodowe w wybranych przez uczestników zawodach m.in. spawacz metodą MAG, magazynier z obsługą wózka widłowego podnośnikowego z napędem silnikowym oraz obsługą kasy fiskalnej, kelner - barman.

 


Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2018-04-05
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-02
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia