Leonardo da Vinci
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty  >   Zrealizowane w ramach EFS  >   Projekty zrealizowane w 2014 r  >   Leonardo da Vinci
Projekt „Zdobądź kwalifikacje - inwestycja w lubuską młodzież” w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji FRSE, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Planowane przedsięwzięcie, realizowane były od listopada 2013 do sierpnia 2014 r., kierowane były do grupy 20 osób, będących uczestnikami jednostek organizacyjnych Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. Z projektu skorzystały osoby w wieku 16 - 21 lat, które zdobywały wykształcenie w gimnazjach dla dorosłych i zasadniczych szkołach zawodowych na terenie województwa lubuskiego. Projekt zakładał, że dzięki uczestnictwu w przygotowaniu językowym i praktykach zawodowych u partnera niemieckiego polepszeniu ulegnie sytuacja młodzieży na rynku pracy. Dzięki niemu beneficjenci zyskali możliwość nie tylko wymiany doświadczeń z sąsiadami z zagranicy, ale przede wszystkim poszerzyli swoją wiedzę i kwalifikacje. Wyjazd na staże zawodowe do Internationaler Bund we Frankfurcie nad Odrą dał młodzieży szansę nie tylko na zdobycie odpowiednich kwalifikacji (językowych i zawodowych) potwierdzonych certyfikatami, ale również umożliwił jej poznanie systemu nauczania poza ojczyzną, co z kolei owocowało budowaniem nowych relacji interkulturowych.

W planowanym przedsięwzięciu udział wzięły dwie grupy młodzieży po 10 osób każda oraz opiekun. Grupa stażowa objęta była opieką ze strony instruktora praktycznej nauki zawodu z instytucji IB. Dwutygodniowe staże realizowane były kolejno: od 23.03.2014 r. do 05.04.2014 r. dla 10 osób w zawodzie stolarz i od 27.04.2014 r. do 10.05.2014 r. dla 10 osób w gastronomii wraz elementami florystyki. Zajęcia praktyczne odbywały się w warsztatach, którymi dysponuje IB, w których kształci się również niemiecka młodzież. Ponadto pod koniec roku 2013 r. beneficjenci objęci zostali wsparciem w postaci kursu językowego (60h zajęć dydaktycznych), który pozwolił im na poznanie i przybliżenie sobie pojęć języka niemieckiego.

 

Celami projektu było:

- wspieranie kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy przez uczestników,

- zdobycie umiejętności i kwalifikacji mających na celu ułatwienie rozwoju osobistego, możliwości zatrudnienia oraz uczestnictwa w Europejskim Rynku Pracy,

- zachęcenie do nauki języków obcych, a co za tym idzie nabycie kwalifikacji i kompetencji językowych, które mogą okazać się niezbędne w przyszłej pracy zawodowej uczestników projektu,

- rozwój kompetencji międzykulturowych, poprzez uczestniczenie w stażach zagranicznych i obcowanie nie tylko z obcą kulturą, ale także z sąsiadami zza zachodniej granicy, przyswojenie postawy uczącej tolerancji i akceptacji dzięki nawiązanym znajomościom,

- poszerzenie i zdobycie nowych umiejętności zawodowych, które zaowocują w przyszłej pracy zawodowej młodych ludzi uczestniczących w projekcie,

- zapoznanie się z różnymi sposobami zdobywania kwalifikacji i umiejętności zawodowych na bazie edukacji pozaszkolnej i panujących w danej kulturze zwyczajów edukacyjnych.
 Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2018-04-05
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-02
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia