Od szkolenia do zatrudnienia - YEI
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty  >   Od szkolenia do zatrudnienia - YEILubuska Wojewódzka Komenda OHP przystąpiła do realizacji kolejnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Głównym celem pierwszego etapu przedsięwzięcia, zrealizowanej w okresie od września 2017 r. do sierpnia 2018 r. - było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych od 18 do 24 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Kto mógł skorzystać z projektu?

Były to osoby:
•    bierne zawodowo (niezarejestrowane w Urzędzie Pracy), nieuczące się
•    w wieku od 18 do 24 lat
•    posiadające niskie kwalifikacje zawodowe lub ich brak

W projekcie mogły wziąć udział również osoby z niepełnosprawnościami.

Wsparcia, które były dobrane indywidualnie do potrzeb uczestników:

•    Kursy prawa jazdy kat. B
•    Kursy zawodowe (np. sprzedawcy - fakturzysty z obsługą kasy fiskalnej, spawacza, operatora wózka jezdniowego, organizatora usług gastronomicznych i inne)
•    Kursy językowe
•    Kursy komputerowe
•    Kreowanie wizerunku połączone z usługą stylisty
•    Zajęcia z doradcą zawodowym oraz wsparcie psychologiczne
•    Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium

Z naszej strony zapewniliśmy:

•    Dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia
•    Catering w trakcie zajęć grupowych
•    Stypendium szkoleniowe lub stażowe
•    Ubezpieczenie NNW


Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2017-10-04
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-02
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia