LRPO
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty  >   LRPO
Lubuska Wojewódzka Komenda OHP w Zielonej Górze rozpoczęła w II kwartale 2010 r. realizację projektu „Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń pod potrzeby Środowiskowego Hufca Pracy w Nowej Soli” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet IV „Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej”, Działanie 4.2 „Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 4.2.2 „Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej”. Był to kolejny element kompleksowej modernizacji obiektów naszej Komendy, tym razem jednak środki LWK pozyskała z Unii Europejskiej w ramach konkursu otwartego.

Realizacja projektu pozwoliła na pełne dostosowanie siedziby ŚHP w Nowej Soli do wymogów stawianych nowoczesnemu ośrodkowi edukacyjno-wychowawczemu. Wpłynie również pozytywnie na politykę równych szans, ze względu na udostępnienie obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz poprawi dostęp do obiektów opiekuńczo - wychowawczych młodzieży z obszarów wiejskich. Wydatki kwalifikowane w ramach projektu pokrywane były w 45,19% ze środków z budżetu państwa stanowiące pomoc z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostałe środki finansowe były wkładem własnym beneficjenta.

Projekt pozwoli na spełnienie głównego celu jakim jest podniesienie jakości edukacji zawodowej młodzieży na obszarze powiatu nowosolskiego. Wykonanie tego postulatu będzie możliwe dzięki utworzeniu pracowni praktycznej nauki zawodu. W zmodernizowanym budynku ŚHP utworzono także internat ze stołówką, sale komputerowe, sale dydaktyczne, bibliotekę, Klub Pracy, świetlicę środowiskową, dzięki czemu możliwe będzie lepsze dotarcie do młodzieży z obszarów wykluczenia społecznego z Nowej Soli i okolic. Pierwszy etap zadania (stołówka wraz zapleczem) został zrealizowany przez PPUH „Lubex” z Nowej Soli, który jest również pracodawcą dla uczestników OHP. Projekt będzie pozytywnie oddziaływał na lokalny rynek pracy.

Zakończenie projektu zostało zrealizowane w grudniu 2011 r.

 


Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2017-05-29
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-02
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia