MATERIAŁY INFORMACYJNE
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Rynek pracy  >   EURES  >   MATERIAŁY INFORMACYJNE
PRACA, KTÓREJ SZUKASZ MOŻE BYĆ W INNYM KRAJU EUROPY


Obowiązująca w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego swoboda przepływu pracowników ułatwia podjęcie pracy za granicą.

Wsparcie w podejmowaniu pracy za granicą w państwach EOG1 zapewnia sieć EURES, której celem jest ułatwianie swobody przepływu pracowników poprzez wspieranie dobrowolnej mobilności geograficznej pracowników na sprawiedliwych zasadach.

Zapoznaj się z broszurą informacyjna: Praca, której szukasz może być w innym kraju Europy
BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY ZA GRANICĘWiele osób decyduje się na wyjazd za granicę do pracy. Poszukując odpowiedniego zatrudnienia korzystają oni nie tylko z ofert urzędów pracy, agencji zatrudnienia, ale też poszukują pracodawcy "na własną rękę", wykorzystując prywatne kontakty czy też wyszukując ogłoszenia w prasie lub internecie.

Pragniemy zwrócić uwagę, że wyjazd do pracy powinien być zawsze decyzją starannie przemyślaną, co pozwoli uniknąć ewentualnych rozczarowań czy wręcz kłopotów.

Zapoznaj się z broszurą informacyjna: Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicęPRACA SEZONOWA W EOG


Praca sezonowa jest rodzajem zajęcia, które wykonywane jest przez część roku i jest związane z określoną porą roku oraz pogodą. Dlatego też praca sezonowa nie ma charakteru stałego a stanowi dodatkowe źródło dochodu, szczególnie w przypadku braku pracy w miejscu zamieszkania. Zapotrzebowanie na pracę sezonową na terenie EOG1 występuje w wielu krajach i jest związane z okresowym popytem na określone usługi, potrzeby konsumpcyjne czy też świadczenia w okresie wakacyjnym, w okresie ferii zimowych jak również w okresie świątecznym.

Zapoznaj się z broszurą informacyjna: Praca sezonowa w EOGSIEĆ EUROPEJSKICH OFERT PRACY ONLINE


Nowe technologie komunikacyjne: Internet, media społecznościowe, smartfony ułatwiają poszukiwanie pracy. W wielu przypadkach poszukiwanie pracy odbywa się z wykorzystaniem komputera i Internetu.

Sieć EURES świadczy usługi w zakresie unijnego pośrednictwa pracy oraz informowania o warunkach życia i pracy w EOG1 oraz wspiera poszukujących pracy przed procesem rekrutacji, w jego trakcie i po nim. Usługi sieci EURES są także dostępne w Internecie.

Zapoznaj się z broszurą informacyjną: Sieć Europejskich ofert pracy onlinePRACOWNIK, KTÓREGO SZUKA MOŻE BYĆ W INNYM KRAJU EUROPY


Zatrudnienie kandydatów do pracy z wymaganymi kompetencjami może być wyzwaniem. Jednym z rozwiązań, z którego korzysta coraz więcej firm jest rekrutacja w Europie. Może to zapewnić firmie zatrudnienie najlepszych kandydatów na określone stanowiska pracy.

Wsparcie w rekrutacji pracowników z innych państw członkowskich EOG1 zapewnia sieć EURES, której celem jest ułatwianie swobody przepływu pracowników poprzez wspieranie mobilności pracowniczej na sprawiedliwych zasadach.

Zapoznaj się z broszurą informacyjną: Pracownik, którego szukasz może być w innym kraju Europy


___________________________

1 skrót EOG odnosi się do państw Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu oraz Szwajcarii

Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2017-05-29
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05
Osoba modyfikująca: Michał Sobczak
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia