EURES
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Rynek pracy  >   EURES
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy, Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły z dniem 1 stycznia 2015 r. świadczenie usług z zakresu międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES, obok publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy.

EURES jest siecią wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechteinsteinie, a także w Szwajcarii. Usługi EURES w OHP są świadczone przez doradców EURES i asystentów EURES zatrudnionych w 16 Wojewódzkich Komendach OHP oraz 49 Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży.

Usługi EURES są ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celach podjęcia pracy, jak również do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.

Przydatne strony:


Usługi EURES w Polsce dla poszukujących pracy 1

Dostęp do informacji
- i
nformacje, związane z szukaniem pracy w krajach UE i EFTA
- informacje o warunkach życia i pracy w krajach UE i EFTA, w tym w regionach przygranicznych
- informacje o rynkach pracy w krajach UE i EFTA (krajowych i regionalnych, z uwzględnieniem informacji gdzie są dostępne miejsca pracy, w jakich zawodach i branżach)
- informacje o zasadach funkcjonowania staży i praktyk zawodowych w UE i EFTA
- informacje o wydarzeniach organizowanych przez sieć EURES w kraju i za granicą: międzynarodowych targach pracy, Europejskich Dniach Pracy i innych
- informacje o ukierunkowanych programach mobilności zawodowej, które pomagają pracownikom znaleźć pracę w innych krajach UE i EFTA z wykorzystaniem unijnego wsparcia finansowego np.: Twoja pierwsza praca z EURES (program dla młodzieży)


Praca w UE i EFTA
- wsparcie w poszukiwaniu pracy za granicą
- dostęp do zagranicznych ofert pracy (oferty pochodzą z urzędów pracy i organizacji partnerskich EURES)
- możliwość zamieszczenia CV w unijnej bazie na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej EURES, do której dostęp ma tysiące zarejestrowanych pracodawców z UE i EFTA
- rekrutacje do pracy za granicą w wybranych zawodach, przy wsparciu doradców EURES
- pomoc w przygotowaniu CV
- dostęp do międzynarodowych targów pracy, Europejskich Dni Pracy i innych wydarzeń rekrutacyjnych na terenie Polski oraz za granicą
- unijne pośrednictwo pracy w regionach przygranicznych


Doradztwo w wybranym zakresie mobilności zawodowej pracowników
- Europejski Paszport Umiejętności
- życiorys w formacie Europass
- porady i wskazówki dla absolwentów
- specyficzne doradztwo dla pracowników przygranicznych w zakresie mobilności pracowniczej
Warto doczytać
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2017-05-29
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-29
Osoba modyfikująca: Michał Sobczak
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia