OHP jako realizator usług rynku pracy
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty  >   Zrealizowane w ramach EFS  >   Projekty zrealizowane w 2014 r  >   OHP jako realizator usług rynku pracy
Zakończenie realizacji projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”

30 czerwca 2014 roku Lubuska Wojewódzka Komenda OHP zakończyła realizację projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I, Działania 1.3 Poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany był od 1 maja 2009 roku przez okres 5 lat i zaowocował powołaniem 11 jednostek rynku pracy na terenie województwa lubuskiego. W ramach działań projektowych do życia powołano 6 Młodzieżowych Centrów Kariery, 2 Punkty Pośrednictwa Pracy oraz 3 Ośrodki Szkolenia Zawodowego. Placówki świadczą bezpłatne usługi pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego oraz realizują szkolenia zawodowe na rzecz młodzieży w wieku 15 - 25 lat.

W trakcie trwania projektu doradcy zawodowi, pośrednicy pracy oraz specjaliści ds. szkoleń udzielili wsparcia 2386 młodym ludziom, którzy zostali kompleksowo przygotowani do wejścia na rynek pracy. Zorganizowano także targi edukacji i pracy, które umożliwiły stronom uczestniczącym w imprezach poznanie się, pokonanie barier i efektywne wykorzystanie ofert edukacyjnych i ofert pracy.

Mimo, iż realizacja projektu zakończyła się 30 czerwca 2014 roku jednostki uruchomione w województwie lubuskim nadal wspomagać będą młodzież w odnalezieniu się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

W ramach utrzymania rezultatów projektu funkcjonować będą nadal: Młodzieżowe Centrum Kariery w Słubicach, Młodzieżowe Centrum Kariery w Gorzowie, Młodzieżowe Centrum Kariery w Kostrzynie, Młodzieżowe Centrum Kariery w Skwierzynie, Młodzieżowe Centrum Kariery w Żarach, Młodzieżowe Centrum Kariery w Żaganiu, Młodzieżowe Centrum Kariery w Gubinie. Jednostki świadczyć będą bezpłatne usługi z zakresu rynku pracy: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz szkolenia zawodowe.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronach internetowych Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w zakładce „Rynek pracy”.
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2017-05-29
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-02
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia