Projekty zrealizowane w 2015 r.
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty  >   Zrealizowane w ramach EFS  >   Projekty zrealizowane w 2015 r.
Ginące zawody

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy odbyła się w dniach 8 - 10 września br. wizyta studyjna Komitetu Monitorującego oraz Międzynarodowa Konferencja podsumowująca projekt „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Członkowie Komitetu Monitorującego odwiedzili 8 września br. Centrum w Roskoszy wraz z Dyrektor Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej panią Wallis Goelen Vandebrock. Celem wizyty było przede wszystkim zapoznanie się członków Komitetu Monitorującego z efektami projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”, który był realizowany w całej Polsce przez OHP od maja 2014 r., w tym z nowo powstałymi obiektami należącymi do wioski ginących zawodów - warsztatami i pracowniami do nauki zawodów (tkacz, zdun, dekarz/strzecharz, stolarz/kołodziej, kowal, brukarz, rymarz, piekarz, cukiernik).

W projekcie wzięło udział 160 beneficjentów w wieku 18 - 25 lat, wśród nich 1/3 stanowili uczestnicy OHP. Wszyscy z nich zdobyli kwalifikacje zawodowe w zakresie tzw. zawodów „ginących”, z zakresu tradycyjnego rzemiosła, jak również otrzymali wsparcie doradców zawodowych. Dodatkowo, dla uczestników OHP zawód ginący stał się drugim zawodem w stosunku do zawodu już wyuczonego w OHP (np. krawiec/tkacz czy murarz/zdun). W ramach projektu przeszkolono także 28 instruktorów praktycznej nauki zawodu pracujących w Ochotniczych Hufcach Pracy.

Projekt „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” połączył w znakomity sposób ideę przedsiębiorczości (większość jego uczestników podejmie własną działalność gospodarczą) z promocją historii i kultury regionalnej.

 


Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2017-05-23
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-02
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia