Stop bierności - kobieta aktywna zawodowo
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty  >   Zrealizowane w ramach EFS  >   Projekty zrealizowane w 2011 r.  >   Stop bierności - kobieta aktywna zawodowo
Lubuska Wojewódzka Komenda OHP w Zielonej Górze od 01.07.2010 do 31.03.2011 zrealizowała w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Zielonej Górze roku regionalny projekt „Stop bierności - kobieta aktywna zawodowo”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.1.

Celem projektu była aktywizacja zawodowa kobiet, pozostających bez zatrudnienia i bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia poprzez nabycie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.

Cele szczegółowe:

•    uświadomienie słabych i mocnych stron,
•    lepsze poznanie predyspozycji zawodowych,
•    podniesienie poziomu samooceny i wiary we własne możliwości,
•    poznanie aktywnych metod poszukiwania pracy,
•    nabycie kwalifikacji zawodowych poszukiwanych na rynku pracy,
•    zdobycie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności w trakcie staży,
•    zapoznanie ofertami pracy i umożliwienie podjęcia pracy.

Program projektu przewidywał następujące zajęcia i szkolenia:

•    indywidualne poradnictwo zawodowe,
•    treningi psychologiczne,
•    zajęcia z prawa pracy,
•    szkolenie z aktywnych metod poszukiwania pracy,
•    szkolenia zawodowe:

a.    księgowość kadry i płace w MŚP,
b.    magazynier z obsługą wózka widłowego i fakturowaniem,
c.    sprzedawca - magazynier z obsługa kasy fiskalnej i fakturowaniem;

•    prawo jazdy kat. B,
•    staże zawodowe dla 26 osób u 18 pracodawców zorganizowane w: instytucjach, sklepach, marketach, zakładach produkcyjnych i usługowych, firmach spedycyjnych, biurach rachunkowych,
•    indywidualne pośrednictwo pracy,
•    giełdy pracy.

W projekcie wzięło udział 45 kobiet w wieku 18 - 35 lat zamieszkujących województwo lubuskie, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, bez kwalifikacji bądź posiadających kwalifikacje zawodowe nieodpowiadające lokalnemu rynku pracy. Są to osoby m.in. pochodzące z małych miejscowości, w trudnej sytuacji materialnej, wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy lub po dłuższej nieaktywności zawodowej, po urodzeniu dziecka.

Zajęcia realizowane były dla 3 grup 15 - osobowych, w tym 2 w Zielonej Górze i 1 w Świebodzinie.

Dodatkowe wsparcie dla uczestniczek:

•    wyżywienie w czasie trwania zajęć,
•    dofinansowanie kosztów dojazdu,
•    dofinansowanie opieki nad dzieckiem do lat 7,
•    stypendium stażowe,
•    badania lekarskie przed stażami,
•    ubezpieczenie NNW,
•    wsparcie opiekuna grupy w czasie trwania projektu.

Realizacja projektu przyczyniała się w znacznym stopniu do zmiany sytuacji uczestniczących w nim kobiet na rynku pracy. W ramach projektu uczestniczki uzyskały poszukiwane na lokalnym rynku pracy umiejętności i kwalifikacje zawodowe potwierdzone uzyskanymi zaświadczeniami, pomoc w wejściu na rynek pracy, w znalezieniu stażu i pracy. Projekt ukończyły pomyślnie wszystkie uczestniczki projektu, korzystając z kompleksowego wsparcia.

Uzyskano rezultaty projektu:

•    nabycie kwalifikacji zawodowych: magazyniera - operatora wózków widłowych, kadrowej - księgowej w MŚP, sprzedawcy - magazyniera łącznie przez 45 osób
•    kończenie kursu prawa jazdy kat. B przez 15 osób,
•    ukończenie trzymiesięcznych staży zawodowych przez 24 osoby u 18 pracodawców zorganizowane w: instytucjach, sklepach, marketach, zakładach produkcyjnych i usługowych, firmach spedycyjnych, biurach rachunkowych,
•    wzrost wiedzy o lokalnym rynku pracy,
•    nabycie umiejętności poszukiwana pracy,
•    rozwinięcie zdolności interpersonalnych,
•    wzmocnienie samooceny, poczucia własnej wartości,
•    zdobycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
•    zwiększenie motywacji do aktywności zawodowej,
•    podniesienie świadomego kierowania dalszym rozwojem zawodowym.

Działania w ramach projektu wyposażyły kobiety w umiejętności pomocne w zdobyciu i utrzymaniu zatrudnienia oraz umiejętności prowadzące do godzenia życia zawodowego z osobistym i rodzinnym.

 
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2017-05-23
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-02
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia