Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój - edycja I
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty  >   Zrealizowane w ramach EFS  >   Projekty zrealizowane w 2009 r.  >   Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój - edycja I
Lubuska Wojewódzka Komenda OHP w Zielonej Górze realizowała od 15.09.2008 do 28.02.2009 roku systemowy projekt pt. „Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój -  edycja I” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Poddziałanie 1.3.3.

Celem projektu było aktywizacja społeczno - zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez jej powrót do systemu edukacyjnego, zdobycie zawodu oraz usamodzielnienie się.

Cele szczegółowe projektu:

  •     udzielenie młodzieży usług z zakresu poradnictwa zawodowego, psychologicznego, prawnego, pomoc młodzieży w wyborze kierunków kształcenia oraz nabycie przez młodzież odpowiednich kwalifikacji i umiejętności w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, stosownie do ich zainteresowania i możliwości;
  •     podwyższenie lub nabycie umiejętności posługiwania się wybranym językiem obcym;
  •     nabycie praktycznych umiejętności obsługi komputera w na poziomie podstawowym a także dla osób zainteresowanych w zakresie ECDL;
  •     zdobycie doświadczenia zawodowego podczas zagranicznych praktyk zawodowych;
  •     wyrównanie zaległości edukacyjnych i zwiększenie motywacji do nauki.


Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2017-05-22
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-02
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia