Projekty 2015
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty  >   Współpraca międzynarodowa  >   PNWM  >   Projekty 2015
PROJEKTY 2015

1. Tytuł projektu: Bunt mit viel Farbe. Unsere Welt


W projekcie udział wzięła młodzież z Hufca Pracy we Wschowie wraz z młodzieżą z Niemiec i Rosji . Podczas ośmiodniowego spotkania młodzież brała udział w licznych zajęciach integracyjnych, których celem było zmniejszenie bariery językowej oraz kulturowej. Obowiązkowym punktem wymiany było zwiedzanie najważniejszych zabytków  Berlina. Następnie odbył się rajd miejski, polegający na odnalezieniu wytypowanych obiektów znajdujących się na terenie miasta. Dla uczestników była to niepowtarzalna okazja, by  nie tylko poznać historię miasta, ale także sprawnie się po nim poruszać. Poza zwiedzaniem Berlina młodzież uczestniczyła w kreatywnych warsztatach , podczas których  mieszane grupy przygotowywały  stroje karnawałowe lub uczyły się jednego z tańców narodowych Niemiec, Polski i Rosji. W ostatnim dniu spotkania  odbył się wspólny występ uczestników wymiany, w trakcie którego grupa tancerzy, ubrana w zrobione przez ich rówieśników stroje, zaprezentowała przygotowany układ taneczny. Te  i wiele innych przedsięwzięć przygotowanych przez organizatorów Urban - social gGHmbH, niewątpliwie przyczyniły się do  wzajemnego poznania uczestników wymiany oraz nawiązania przyjaźni.

2. Tytuł projektu: Fachaustausch April 2015 Nachhaltige Gartenanlage - und pflege

W projekcie udział wzięła młodzież z Hufca Pracy w Lubsku w raz z młodzieżą z Niemiec . Projekt obejmował tematykę ekologii i zrównoważonego rozwoju. Podczas spotkania młodzież została skonfrontowana z  ważnymi problemami odżywiania, by wzmocnić ich świadomość dotyczącą zdrowia i potrzeby ruchu. Na terenie Zamku Trebnitz powstanie ścieżka edukacji, która będzie kontynuowana i rozwijana  przez uczestników następnych projektów. Najważniejszym punktem spotkania było wzmocnienie kompetencji interkulturowych młodych ludzi z Polski i Niemiec, wspólne poznawanie się  i praca w międzynarodowych grupach. Młodzież  miała okazje wymienić się doświadczeniami, zaprezentować swoje pomysły i wdrożyć je w życie.

3. Tytuł projektu: Zawody w gastronomii i hotelu - SPA

W projekcie udział wzięła młodzież z OSiW w Wiechlicach wraz z młodzieżą z Niemiec. Głównym celem spotkania było zainteresowanie pracą  związaną z obsługą ruchu turystycznego. Dodatkowo młodzież pracowała w grupach mieszanych, co wspomagało integrację kulturową i językową. Przyczyniło się to też do wzmocnienia umiejętności społecznych (pracy w grupie, komunikatywności, tolerancji religijnej, zawierania kompromisów, odpowiedzialności), wspierania mobilności i samodzielności młodych ludzi, przełamywania barier, poznawania tradycji obu narodów. W Pałacu Wiechlice uczestnicy poznali strukturę i organizację pracy na poszczególnych stanowiskach, jak również zakres obowiązków pracowników.  Podczas pięciodniowego spotkania młodzi ludzie zwiedzili również zabytki Szprotawy, Żagań (Pałac Książęcy, Wieżę Widokową, Bibliotekę Poaugustiańską) oraz Zieloną Górę. Ostatniego dnia dokonano podsumowania projektu.

4. Tytuł projektu: Taniec łączy ludzi

W projekcie udział wzięła młodzież z HP Lubsko wraz z młodzieżą z Niemiec. Podczas siedmiodniowego spotkania młodzież obu grup integrowała się podczas warsztatów tanecznych Break Dance i Fire Dancer. W toku trwania zajęć młodzież pod okiem instruktorów zdobyła umiejętności taneczne i umiejętności kręcenia poi. Młodzież chętnie uczestniczyła w przygotowanych warsztatach, ćwicząc wspólnie układy taneczne. Dla uczestników projektu poza zajęciami tanecznymi były również przewidziane wspólne zabawy, animacje językowe, gry sportowe oraz wycieczki. Podczas integracji uczestnicy projektu gościli w Ratuszu Miejskim, zwiedzali zabytki miasta. Ponadto młodzież odwiedziła Dom Kultury, gdzie uczestniczyła w zajęciach  origami - przygotowując papierowe kule ze swoimi imionami. Ostatniego dnia odbyło  się uroczyste zakończenie projektu, podczas którego wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
  
5. Tytuł projektu: Co nam w duszy gra

W projekcie udział wzięła młodzież z OSiW w Strzelcach Krajeńskich wraz z młodzieżą z Niemiec i Ukrainy. Podczas wymiany młodzież pod  kierunkiem  instruktorów pracowała w trzech mieszanych grupach: teatralnej, tanecznej i teatrzyku klaunów. Prace grup jak i sam projekt odbywał się na terenie ośrodka kolonijnego w Długiem. Celem tegorocznego  spotkania oprócz integracji było rozwijanie uzdolnień twórczych młodzieży, wymiana doświadczeń, aktywna mobilizacja młodych ludzi, oraz uwrażliwianie młodzieży na los starszych, bardzo często samotnych osób. W chwilach wolnych od zajęć młodzież uczestniczyła w animacjach językowych, ogniskach, meczach i turniejach sportowych, dyskotekach oraz w wyjazdach krajobrazowych. Podczas projektu odbyła się również wycieczka do miejscowości Międzyzdroje. Pod koniec wymiany odbyło się podsumowanie efektów  projektu w Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie, gdzie młodzież miała okazje zaprezentować przedstawienie podopiecznym DPS. Występy sprawiły starszym  osobom wiele radości, na ich twarzach malowało się zaciekawienie i gościł uśmiech.

6. Tytuł projektu: Fachaustausch 2015

W projekcie udział wzięła młodzież z HP w Lubsku wraz z młodzieżą z Niemiec. Istotą spotkania było rozwijanie kompetencji interkulturowych młodych ludzi z Polski i Niemiec oraz doskonalenie stosunków polsko - niemieckich poprzez wspólne poznawanie i prace międzykulturowe. uczestnicy byli motywowani do różnych aktywności (malowanie zamku, zdobienia ścian kreatywnymi elementami stosując metody grafiki, rysunku malarskiego i fotografii, odnowienia zakątka z książkami przy użyciu materiałów recyklingowych. Przewidziany był codzienny udział młodzieży w animacjach językowych, grach zapoznawczych i integracyjnych.

7. Tytuł projektu: Demokratie und Jugend. Integration und Jugendkultur im Kontext von Projektarbeit und Selbstbestimmung

W projekcie udział wzięła młodzież z HP w Żarach wraz z młodzieżą z Niemiec i Białorusi. Podczas pobytu w stolicy Niemiec młodzież miała okazję zobaczyć  m.in. kamienne bloki pomnika upamiętniającego ofiary holokaustu, pozostałości muru berlińskiego oraz najpiękniejsze zakątki miasta.  Największą atrakcją wśród młodzieży cieszyła się  wizyta w Bundestagu - odpowiedniku polskiego parlamentu, połączona ze spacerem po jego kopule oraz zwiedzanie berlińskiego muzeum techniki. Każdego dnia młodzież z trzech krajów podzielona na międzykulturowe grupy brała udział w quizie, którego zadaniem było udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące obejrzanych wcześniej obiektów. Popołudniami młodzież uczestniczyła w wielu zajęciach i zabawach integracyjnych. Zgodnie z planem spotkania zorganizowano warsztaty artystyczne w czasie, których młodzi ludzie musieli wykazać się sprawnością fizyczną, manualną oraz poczuciem estetyki. Na zakończenie wymiany młodzież otrzymała pamiątkowe certyfikaty oraz upominki. Uczestnicy pozytywnie podsumowali cały projekt.

8. Tytuł projektu: Twórczość łączy narody - polsko-niemiecko ukraiński dialog międzykulturowy

W projekcie udział wzięła młodzież z HP w Żarach wraz z młodzieżą z Niemiec i Ukrainy. Podczas pobytu w Żarach młodzież miała okazję poznać techniki m.in. decoupage i rzeźbiarskie. Już od początku wymiany uczestnicy nawiązali właściwe relacje między sobą nie zważając na barierę językową. Dzięki realizowanym zajęciom, a także wycieczkom z przewodnikiem - młodzież spotkania poznała najpiękniejsze zakątki miasta oraz obejrzeli żarskie zabytki. Zwiedzili m.in. ratusz gdzie spotkali się z Burmistrz - Danutą Madej oraz Starostwo Powiatowe, po którym oprowadziła ich wicestarosta Małgorzata Issel. Młodzież z trzech krajów podzielona została na mieszane grupy i wzięła udział w tzw. "rajdzie po mieście",, którego zadaniem było odnalezienie przez każdą z nich kilku charakterystycznych - wcześniej poznanych - miejsc miasta Żary. Popołudniami młodzież uczestniczyła w wielu zajęciach i zabawach integracyjnych. Zajęcia z decoupage prowadzone przez instruktora Mirosławę Świerk, miała możliwość "renowacji" starych przedmiotów. Dodatkowo  pod przewodnictwem znanego żarskiego artysty Piotra Jankowiaka organizowane były warsztaty rzeźbiarstwa. Podczas wymiany miejsce miały również dwie wycieczki turystyczno - krajoznawcze. Uczestnicy zwiedzili kompleks Geoparku, który powstał w wyniku przekształcenia dawnych terenów kopalni odkrywkowej. Młodzież miała również możliwość spacerowania po Parku Mużakowskim w Łęknicy i Bad Muskaw, który wpisany jest na listę dziedzictwa UNESCO. Ogromną atrakcją była wycieczka do Karpacza oraz spacer górski szlakami Karkonoszy. Na zakończenie siedmiodniowej wymiany młodzież otrzymała pamiątkowe certyfikaty oraz upominki.

9. Tytuł projektu: VI Polsko - niemiecka praktyka wikliniarska - wyplot materiałów użytkowych, dekoracji i części ogrodzeń z wikliny niekorowanej

W projekcie udział wzięła młodzież z OSiW Strzelce Kraj. oraz chrześcijańskiej organizacji CVJM z Seelow. Głównym celem projektu była nauka rzemiosła wikliniarskiego oraz przybliżenie młodzieży wymierającego już zawodu plecionkarza i kształtowanie otwartości na nieznane rzeczy. Podczas wymiany uczestnicy mieli możliwość spotkania się z Dyrektorem Muzeum Wikliniarstwa w Nowym Tomyślu, podczas którego omówiono historię wykonywania wyrobów plecionkarskich. Na zajęciach praktycznych w pracowni wikliniarskiej uczestnicy mieli możliwość spróbowania swoich sił, tworząc różne rzeczy i ozdoby z wikliny niekorowanej, m.in. elementy ogrodzeń, wyplot prętów czy powierzchni balkonów. Zabawy integracyjne i językowe spowodowały szybkie przełamanie lodów wśród młodzieży, dlatego zwiedzanie Nowego Tomyśla przebiegało w przyjaznej atmosferze. Na zakończenie wymiany młodzież otrzymała pamiątkowe certyfikaty oraz upominki. Uczestnicy pozytywnie podsumowali cały projekt.

10. Tytuł projektu: Friedenscamp - gice peace a chance

Projekt pt. „Friedenscamp - give peace a chance”, odbywał się w malowniczej dzielnicy Marzahn - Hellersdorf w Berlinie. Organizatorem był Urban - Social gGmbH w Berlinie, a poza uczestnikami z Polski i Niemiec, w projekcie uczestniczyli również Białorusini z Mińska pod opieką Tatiany Senkevich.  Główną tematyką spotkania był pokój na świecie. Poprzez zabawę, wspólne działania młodzież nauczyła się bycia tolerancyjnymi wobec odmienności i różnorodności kulturowej, religijnej, politycznej, światopoglądowej. Uczestnicy poza szeroko pojętą integracją, mieli możliwość poznania Berlina z turystycznej strony, podczas ośmiogodzinnego zwiedzania jego najważniejszych atrakcji: Zegara Świata na Alexanderplatz, Bebelplatz, Bramy Brandenburskiej, Kompleksu Starych Muzeów, Berliner Domu- Katedry Berlińskiej, Rathaus, Reichstag oraz Muzeum Holokaustu.  Jednym z ważnych elementów programu wymiany młodzieżowej była gra miejska, podczas której uczestnicy podzieleni na małe grupy, mieli okazję poznać się, spędzić ze sobą czas i sprawdzić się w roli poszukiwaczy zabytków robiąc przy tym zabawne zdjęcia. Projekt wymiany młodzieży miał również walor ekologiczny- wędrowanie ścieżką ekologiczną wzdłuż Wuhle oraz wizyta w Ogrodach Świata. Uczestnicy spędzali czas wolny wśród zieleni spacerując alejkami, podziwiając roślinność i obcując z naturą. Młodzież dodatkowo miała zaszczyt uczestniczyć w zajęciach Taekwondo prowadzonych przez  Freda Gierschnera - posiadacza czarnego pasa, wiceprzewodniczącego związku taekwondo w Berlinie. Podczas dwugodzinnego treningu, zapoznani zostali z podstawowymi technikami sztuki walki, filozofią tej dyscypliny, technikami samoobrony. Mimo barier językowych i różnic kulturowych, młodzież doskonale radziła sobie w kontaktach interpersonalnych, chętnie spędzała czas w swoim towarzystwie. Uwieńczeniem trudów pracy był wieczór narodowy - oficjalne zakończenie projektu - w dniu 28.09.b.r. Rozdane zostały dyplomy, podziękowania, drobne upominki.

11. Tytuł projektu: Wspólnie znaczy więcej

W projekcie udział wzięła młodzież z ŚHP Nowa Sól wraz z młodzieżą z Niemiec i Ukrainy.  Celem spotkania było poznanie innych kultur, promowanie zrozumienia i współpracy wśród młodzieży krajów partnerskich. Nowo zdobyte doświadczenia pozytywnie wpłynęły na relacje polsko - niemiecko - ukraińskie, które są skutecznym instrumentem przeciwdziałania uprzedzeniom obciążającym stosunki między sąsiadującymi narodami. Podczas pobytu w nowosolskim Hufcu, uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach z zakresu  udzielania pierwszej pomocy, zajęciach plastycznych i samoobrony. Mieli również okazję zwiedzić wystawy w nowo odrestaurowanym nowosolskim Muzeum. Odwiedzili świetlicę socjoterapeutyczną, gdzie wspólnie z jej podopiecznymi  wykonywali ozdoby haloweenowe, a także Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, w których dowiedzieli się jak ważną i istotną rolę odgrywają wolontariusze w organizacjach non - profit. Istotnym punktem w programie międzynarodowego spotkania była wizyta w Schronisku dla zwierząt
w Zielonej Górze, która pozwoliła uczestnikom zmierzyć się z ogromem pracy w służbie na rzecz mniejszych i słabszych.

12. Tytuł projektu: Fachkräftebegegnung junger Lehrer/innen, Sozialpädagogen/innen, Erzieher/innen, Streetworker/innen und Sozialarbeiter/innen in Ausrichtung auf die Qualifizierung in der Programmarbeit im Projekt- und Jugendaustausch, in der Arbeit mit Jugendlichen in Problemsituationen


W projekcie wzięła udział kadra wychowawcza (pedagodzy, pracownicy socjalni) z Polski, Niemiec
i Białorusi. W ramach spotkania uczestnicy wzięli udział w seminarium dotyczącym funkcjonowania organizacji związanych z pracą socjalną jaką jest również Urban Social - gospodarz spotkania. Mieli okazję wysłuchać wykładu, w którym przedstawiono aspekty pracy pracowników socjalnych z imigrantami oraz uchodźcami przybywającymi do Berlina. Mimo wielu specjalistycznych szkoleń
i wykładów znaleziono czas na zwiedzanie najważniejszych zabytków miasta m.in. Brama Brandenburska, Rathaus, Mur Berliński, Reichstag oraz Uniwersytet Humbolta. Niemieccy partnerzy zorganizowali dla kadry z Polski i Białorusi zajęcia Taekwondo, uczące tolerancji i pokory w pracy z młodymi ludźmi.  Podczas międzynarodowego spotkania uczestnicy mieli wiele okazji do dyskusjii wymiany doświadczeń, między innymi podczas zajęć poświęconych zabawom i zajęciom integracyjnym stosowanych w pracy pedagogicznej.

13. Tytuł projektu: Weihnachtsbus: Nachhaltig Freude schenken


W projekcie uczestniczyła młodzież z OSiW w Strzelcach Krajeńskich wraz z młodzieżą z Niemiec.  Młodzież podczas wymiany została podzielona na dwie grupy tematyczne: muzyczną i taneczną. Udział w zajęciach językowych i zabawach integracyjnych umożliwił uczestnikom przełamanie "pierwszych lodów", co pozytywnie zaowocowało w popołudniowych zajęciach. Każda grupa miała zapewnioną opiekę tłumacza, co likwidowało barierę językową wśród młodzieży. Wspólnie robienie prezentów dla seniorów dostarczyło młodzieży wiele radości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Wtorkowy dzień młodzież spędziła na zwiedzaniu głównych atrakcji Berlina m. in. Aleksanderplatz, Brama Brandenburska, Holocaust - Mahnmal.  W ostatni dzień swojego pobytu młodzież wyruszyła "Bożonarodzeniowym autobusem" do Seelow i Gorzowa Wlkp. ze świątecznymi wizytami.


Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2017-05-22
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-02
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia