PNWM
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty Unijne  >   Współpraca międzynarodowa  >   PNWM


Lubuska Wojewódzka Komenda OHP od 2007 roku realizuje rocznie kilkanaście projektów międzynarodowych korzystając ze wsparcia PNWM.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) jest pierwszą dwunarodową, polsko-niemiecką organizacją posiadającą osobowość prawną organizacji międzynarodowej. Utworzona została w roku 1991 przez rządy Polski i Niemiec, które w formie umowy międzynarodowej przekazały PNWM swoje kompetencje w zakresie wspierania polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

Cała struktura PNWM i jej organów nadzorczych opiera się na zasadzie parytetu i dwunarodowości. Fakt, że mamy jedno biuro w Polsce i jedno w Niemczech, nie oznacza, że każde z nich odpowiada za jeden kraj. Każde z nich odpowiada zgodnie z merytorycznym podziałem kompetencji za obydwa kraje. Zainteresowanie spotkaniami polsko-niemieckimi jest coraz większe. Co roku udaje nam się dofinansować więcej programów, a co za tym idzie doprowadzić do spotkania co raz większej liczby młodych ludzi. Statystyka nie oddaje jednak przeżyć, doświadczeń, znajomości zebranych przez młodych Polaków i Niemców podczas wspólnych przedsięwzięć.

Powstanie i ramy prawne Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży PNWM powstała na mocy "Umowy o polsko niemieckiej współpracy młodzieży" z dnia 17 czerwca 1991 roku oraz "Umowy
o wymianie młodzieży" z dnia 10 listopada 1989 roku. Działalność PNWM opiera się na partnerskieji równoprawnej współpracy Polaków i Niemców. PNWM dysponuje wspólnym funduszem zasilanym przez oba rządy. Wszystkie gremia PNWM mają obsadę dwunarodową, zaś organem nadzorczym jest Polsko-Niemiecka Rada Młodzieży, kierowana przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z polskiej strony oraz Ministra Federalnego ds. Seniorów, Rodziny, Kobiet, Dzieci i Młodzieży ze strony niemieckiej.

PNWM ma dwa główne biura w Warszawie i Poczdamie, dwóch dyrektorów zarządzających ( dyrektor polski, zarządzający biurem w Warszawie, dyrektor niemiecki, z biura w Poczdamie), każde z biur odpowiada zgodnie z merytorycznym podziałem za obydwa kraje. Kompetencje Biur w Warszawie i Poczdamie.


Biuro w Warszawie zajmuje się:

  • wymianą szkolną, także trójstronną
  • dokształcaniem nauczycieli
  • spotkaniami o charakterze sportowym
  • polsko-niemieckimi kursami językowymi


Biuro w Poczdamie zajmuje się:

  • pozaszkolną wymianą młodzieży (domy kultury, stowarzyszenia, organizacje młodzieżowe, kościelne)
  • trójstronną wymianą
  • praktykami zawodowymi
  • budżetem i finansami

Lubuska wojewódzka Komenda OHP korzysta ze wsparcia PNWM jako podmiot realizujący projekty spotkań polsko niemieckich poprzez Komendę Główną OHP, która pełni funkcję Jednostki Centralnej PNWM.

podatki Projekty 2016
podatki Projekty 2015
podatki Projekty 2014
podatki Projekty 2013
podatki Projekty 2012
podatki Projekty 2011
podatki Projekty 2010
podatki Projekty 2009
podatki Projekty 2008
podatki Projekty 2007
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2017-05-22
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05
Osoba modyfikująca: Michał Sobczak
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia