PLFWM
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty  >   Współpraca międzynarodowa  >   PLFWM
Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy od czerwca 2016 realizowała projekt sfinansowany w ramach Polsko - Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży i dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przedsięwzięcie pt. "Przybliżyć dwa światy" zakładało spotkanie młodzieży z Polski i Litwy podczas tygodniowej wymiany w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Zielonej Górze. W projekcie uczestniczyła młodzież w wieku 15 - 23 lata (po 10 osób z każdego kraju i po 2 opiekunów).

Głównym celem projektu było kształtowanie wzajemnych relacji międzynarodowych oraz odkrywanie wspólnych korzeni, niwelowanie uprzedzeń, stereotypów we wspólnej historii i współczesnych realiach. Projekt zakładał edukację międzykulturowa poprzez integrację młodzieży z Polski i Litwy.

Głównymi działaniami wymiany były warsztaty artystyczne: teatralne (pieśni patriotyczne, tańce ludowe) i plastyczne (witraże na szkle) w formie innej niż zajęcia szkolne.

Podczas projektu nie zabrakło również zajęć językowych, które przyczyniły się do podniesienia kompetencji językowych. Partnerzy zdecydowali się na realizację projektu, mając na uwadze chęć przybliżenia podopiecznym kultury, sztuki i folkloru obu krajów, z dużym poszanowaniem dla starszego pokolenia oraz naszej wspólnej historii. Dlatego też, młodzież uczestniczyła w zajęciach wspólnie z mieszkańcami DPS dla Kombatantów w Zielonej Górze. Wymiana służyła kształtowaniu postaw otwartości i tolerancji wobec różnic kulturowych, językowych, miała pomóc kształtować umiejętność współpracy w międzynarodowych zespołach, które łączy podobna historia.


Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2016-09-23
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-02
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia