PLFWM
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty Unijne  >   Współpraca międzynarodowa  >   PLFWM
Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy od czerwca br. realizuje projekt sfinansowany w ramach Polsko - Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży i dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.  Przedsięwzięcie pt. "Przybliżyć dwa światy" zakłada spotkanie młodzieży z Polski i Litwy podczas tygodniowej wymiany w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Zielonej Górze. W projekcie uczestniczyć  będzie młodzież w wieku 15-23 lata (po 10 osób z każdego kraju i po 2 opiekunów).

Głównym celem projektu jest kształtowanie wzajemnych relacji  międzynarodowych oraz odkrywanie wspólnych korzeni, niwelowanie uprzedzeń, stereotypów we wspólnej historii i współczesnych realiach. Projekt zakłada edukację międzykulturowa poprzez integrację młodzieży z Polski i Litwy.

Głównymi działaniami wymiany będą warsztaty artystyczne: teatralne (pieśni patriotyczne, tańce ludowe) i plastyczne (witraże na szkle) w formie innej niż zajęcia szkolne.

Podczas projektu nie zabraknie również zajęć językowych, które przyczynią się do podniesienia kompetencji językowych. Partnerzy zdecydowali się na realizację projektu, mając na uwadze chęć´ przybliżenia podopiecznym kultury, sztuki i folkloru obu krajów, z dużym poszanowaniem dla starszego pokolenia oraz naszej wspólnej historii. Dlatego też, młodzież uczestniczyć będzie w zajęciach wspólnie z mieszkańcami DPS dla Kombatantów w Zielonej Górze. Wymiana ma służyć kształtowaniu postaw otwartości i tolerancji wobec różnic kulturowych, językowych, ma pomóc kształtować umiejętność współpracy w międzynarodowych zespołach, które łączy podobna historia.
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2016-09-23
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05
Osoba modyfikująca: Michał Sobczak
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia