Erasmus +
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty Unijne  >   Współpraca międzynarodowa  >   Erasmus +


Lubuska WK OHP w grudniu 2016 roku rozpoczęła realizację projektu „Wyczesane gotowanie w Portugalii”, realizowanego na zasadach programu Erasmus+, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Projekt zakłada dwutygodniowe staże zagraniczne w Lizbonie w zawodzie kucharz i fryzjer dla 20 uczestników Ochotniczych Hufców Pracy. Są to osoby w wieku 16-21 lat, które zdobywają wykształcenie w gimnazjach dla dorosłych i zasadniczych szkołach zawodowych na terenie województwa lubuskiego. Dzięki uczestnictwu w przygotowaniu językowym i praktykach zawodowych u portugalskiego partnera polepszeniu ulegnie sytuacja młodzieży na rynku pracy. Beneficjenci zyskają możliwość nie tylko wymiany doświadczeń z osobami z zagranicy, ale przede wszystkim poszerzą swoją wiedzę i kwalifikacje. Wyjazd na staże zawodowe do Portugalii da młodzieży szansę nie tylko na zdobycie odpowiednich kwalifikacji (językowych i zawodowych) potwierdzonych certyfikatami, ale również umożliwi jej poznanie systemu nauczania poza ojczyzną, co z kolei będzie owocowało budowaniem nowych relacji interkulturowych. W planowanym przedsięwzięciu udział wezmą dwie grupy młodzieży po 10 osób każda + 2 opiekunów. Grupa stażowa będzie dodatkowo objęta opieką ze strony zewnętrznych pracodawców, z którymi współpracuje instytucja partnerska.

Udział młodzieży w planowanym przedsięwzięciu przyczyni się do ich rozwoju osobistego, a sama realizacja staży zawodowych u zagranicznego partnera pozwoli nie tylko na ugruntowanie swojej wiedzy, ale przede wszystkim na zdobycie nowych umiejętności, które są niezbędne w planowaniu dalszej kariery zawodowej i sukcesywne wkraczanie na rynek pracy. Organizowanie dwutygodniowych praktyk w instytucji partnerskiej niewątpliwie zaowocuje również otwarciem się na nowe sposoby nauczania. Grupę docelową Ochotniczych Hufców Pracy stanowi młodzież z dysfunkcjami i z mniejszymi szansami, uwarunkowanymi m.in. pochodzeniem, trudnymi warunkami bytowymi, socjalnymi czy edukacyjnymi. Możliwości rozwoju zawodowego młodzieży z dysfunkcjami oraz jej dostęp do europejskiej mobilności są wyraźnie ograniczone. Udział w projekcie będzie dla części uczestników pierwszą okazją do wyjazdu poza granice kraju.

Projekt zakłada przygotowanie pedagogiczno - kulturalno - językowe. W jego ramach planuje się organizacje kursu językowego dla wszystkich uczestników projektu w wymiarze 60 godzin na grupę. Dodatkowo zakłada się przygotowanie młodzieży do wyjazdu poprzez prelekcje o Lizbonie w wymiarze 5 godzin dydaktycznych na grupę. Dwutygodniowe staże dla 2 grup (łącznie 60 godzin zajęć praktycznych każda grupa) realizowane będą kolejno na przełomie lat 2017-2018.
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2016-09-23
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05
Osoba modyfikująca: Michał Sobczak
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia