I KWARTAŁ 2016
Strona główna  >   Dokumentacja  >   Kontrole  >   Przeprowadzone  >   2016  >   I KWARTAŁ 2016

Kontrole zrealizowane w LWK I kwartale 2016 r.

Lp.

Plan kontroli

Realizacja planu kontroli

Rodzaj kontroli

Tematyka przeprowadzonych kontroli

Jednostka kontrolowana

Termin kontroli

Kontrolujący

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

I

kwartał

Realizacja zaleceń pokontrolnych

Sprawdzająca

-          Realizacja zaleceń pokontrolnych kontroli kompleksowej, która odbyła się w dniach

14 -15.12.2015r.

HP

Gorzów Wlkp.

15.01.2016r.

Agnieszka Dąbrowska

 

spec. ds. kontroli i zarządzania ryzykiem

2.

I

kwartał

Wybrane elementy kształcenia

Problemowa

-          Organizacja i dokumentacja procesu kształcenia i przygotowania zawodowego uczestników;

-          Realizacja rekrutacji uczestników na rok szkolny 2015/2016 pod kątem stosowanych elementów kampanii promocyjno – rekrutacyjnej oraz współpracy z jednostkami rynku pracy

HP

Krosno Odrz.

05.02.2016r.

Sylwia Podlasińska

 

St. spec. ds. kształcenia

3.

I

kwartał

Całokształt działalności

Kompleksowa

-          Organizacja wewnętrzna jednostki, kompletność dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki.

-          System rekrutacji uczestników.

-          Organizacja i dokumentacja procesu kształcenia i przygotowania zawodowego uczestników, w tym umowy uczestników z pracodawcami.

-          Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

-          Działalność opiekuńczo – wychowawcza (plany dydaktyczno-wychowawcze na dany rok szkolny, dzienniki wychowawcze, ewidencja uczestników, dokumentacja uczestników, realizowane programy wychowawcze, prowadzenie kół zainteresowań). 

-          Aktywizacja młodzieży (m.in. Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta).

-          Sprawozdawczość dotycząca ewidencji uczestników.

HP Żary

29.02. – 03.03.2016r.

Przewodniczący:

Agnieszka Dąbrowska

 spec. ds. kontroli i zarządzania ryzykiem

 

Członek:

- Natalia Białko

Spec. ds. wychowania, kultury i sportu

 

4.

I

kwartał

Wybrane elementy kształcenia i wychowania, gospodarki magazynowej oraz wyżywienia młodzieży.

Problemowa

-          Gospodarka magazynowa;

-          Gospodarka środkami czystości;

-          Wyżywienie uczestników;

ŚHP

Nowa Sól

01.03.2016r.

Sylwia Podlasińska

 

St. spec. ds. kształcenia

5.

I

kwartał

Rynek pracy, realizacja refundacji

Problemowa

-          Kompleksowa działalność Młodzieżowego Centrum Kariery w Międzyrzeczu;

-          Realizacja refundacji w CEiPM.

CEiPM Gorzów Wlkp.

02.03.2016r.

- Aleksandra Ackermann

spec. ds. rynku pracy

 

- Marta Sawicka

spec. ds. refundacji

-          Kompleksowa działalność Młodzieżowego Centrum Kariery w Kostrzynie nad Odrą;

03.03.2016r

 Sporządziła: Agnieszka Dąbrowska 22.03.2016 r.