IV KWARTAŁ 2015
Strona główna  >   IV KWARTAŁ 2015

Zrealizowane kontrole LWK OHP w IV kwartale 2015r.

Lp.

Plan kontroli

Rodzaj kontroli

Tematyka przeprowadzonych kontroli

Jednostka kontrolowana

Termin kontroli

Kontrolujący

1

2

3

4

5

6

7

1.

IV

kwartał

Doraźna

realizacja rekrutacji uczestników na rok szkolny 2015/2016 pod kątem stosowanych elementów kampanii promocyjno – rekrutacyjnej oraz współpracy z jednostkami rynku pracy

HP Świebodzin

09.10.2015r

spec. ds. kontroli i zarządzania ryzykiem

2.

IV

kwartał

Doraźna

realizacja rekrutacji uczestników na rok szkolny 2015/2016 pod kątem stosowanych elementów kampanii promocyjno – rekrutacyjnej oraz współpracy z jednostkami rynku pracy

HP

Słubice

09.10.2015r.

spec. ds. kontroli i zarządzania ryzykiem

3.

IV

kwartał

Problemowa

Prowadzenie kół zainteresowań, dzienników wychowawczych, działalność pedagoga, ewidencja uczestników, aktywizacja młodzieży;

Realizacja rekrutacji uczestników na rok szkolny 2015/2016 pod kątem stosowanych elementów kampanii promocyjno – rekrutacyjnej oraz współpracy z jednostkami rynku pracy

OSiW

Zielona Góra

13.10.2015r.

spec. ds. kontroli i zarządzania ryzykiem

4.

IV

kwartał

Problemowa

Prowadzenie kół zainteresowań, dzienników wychowawczych, działalność pedagoga, ewidencja uczestników, aktywizacja młodzieży;

Gospodarka magazynowa;

Gospodarka środkami czystości;

Wyżywienie uczestników;

Realizacja rekrutacji uczestników na rok szkolny 2015/2016 pod kątem stosowanych elementów kampanii promocyjno – rekrutacyjnej oraz współpracy z jednostkami rynku pracy

OSiW Strzelce Kraj.

20.10.2015r

spec. ds. wychowania, kultury i sportu

5.

IV

kwartał

Problemowa

Kompleksowa działalność Młodzieżowego Centrum Kariery w Żarach;

Realizacja refundacji w CEiPM.

CEiPM Zielona Góra

26 – 28.10.15r.

spec. ds. rynku pracy

spec. ds. refundacji

Kompleksowa działalność Młodzieżowego Centrum Kariery w Gubinie;

11.12.2015r

6.

IV

kwartał

Doraźna

Prowadzenie kół zainteresowań, prowadzenie dziennika wychowawczego, działalność pedagoga, ewidencja uczestników.

Aktywizacja młodzieży (Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta).

OSiW Wiechlice

13.11.2015r.

spec. ds. wychowania, kultury i sportu

7.

IV

kwartał

Kompleksowa

Dokumenty organizacyjne oraz dokumentacja szkoleń.

ROSZM Wiechlice

12-13.11.2015r.

spec. ds. kontroli i zarządzania ryzykiem

8.

IV

kwartał

Sprawdzająca

Realizacja zaleceń pokontrolnych kontroli kompleksowej, która odbyła się w dniach 20-23.07.2015r.

OSiW Międzyrzecz

02.12.2015r.

spec. ds. kontroli i zarządzania ryzykiem

9.

IV

kwartał

Kompleksowa

Organizacja wewnętrzna jednostki, kompletność dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki.

System rekrutacji uczestników.

Organizacja i dokumentacja procesu kształcenia i przygotowania zawodowego uczestników, wtym umowy uczestników zpracodawcami.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Działalność opiekuńczo – wychowawcza (plany dydaktyczno-wychowawcze na dany rok szkolny, dzienniki wychowawcze, ewidencja uczestników, dokumentacja uczestników, realizowane programy wychowawcze, prowadzenie kół zainteresowań).

Aktywizacja młodzieży (m.in. Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta).

Sprawozdawczość dotycząca ewidencji uczestników.

HP Lubsko

08-09.12.2015r

Przewodniczący:

spec. ds. kontroli izarządzania ryzykiem

Członkowie:

Spec. ds. wychowania, kultury isportu

st. spec. ds. kształcenia

10.

IV

kwartał

Kompleksowa

Organizacja wewnętrzna jednostki, kompletność dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki.

System rekrutacji uczestników.

Organizacja i dokumentacja procesu kształcenia i przygotowania zawodowego uczestników, wtym umowy uczestników z pracodawcami.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Działalność opiekuńczo – wychowawcza (plany dydaktyczno-wychowawcze na dany rok szkolny, dzienniki wychowawcze, ewidencja uczestników, dokumentacja uczestników, realizowane programy wychowawcze, prowadzenie kół zainteresowań).

Aktywizacja młodzieży (m.in. Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta).

Sprawozdawczość dotycząca ewidencji uczestników.

HP Gorzów Wlkp.

14-15.12.2015r

Przewodniczący:

spec. ds. kontroli izarządzania ryzykiem

Członkowie:

Spec. ds. wychowania, kultury isportu

st. spec. ds. kształcenia

11.

IV

kwartał

Doraźna

Kompleksowa działalność Młodzieżowego Centrum Kariery w Gorzowie Wlkp.

CEiPM Gorzów Wlkp.

15.12.2015r

koordynator ds. rynku pracy

12.

IV

kwartał

Sprawdzająca

Realizacja zaleceń pokontrolnych kontroli kompleksowej, która odbyła się w dniach 12-13.11.2015r.

ROSZM

Wiechlice

17.12.2015r.

spec. ds. kontroli izarządzania ryzykiem

13.

IV

kwartał

Doraźna

Kompleksowa działalność Młodzieżowego Centrum Kariery w Skwierzynie

CEiPM Gorzów Wlkp.

18.12.2015r.

koordynator ds. rynku pracy

Sporządziła: Agnieszka Dąbrowska, 15.01.2016r.


Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2016-02-05
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2016-02-05
Osoba modyfikująca: Michał Sobczak
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia