III KWARTAŁ 2015
Strona główna  >   III KWARTAŁ 2015

Zrealizowane kontrole LWK OHP w III kwartale 2015r.

 

Lp.

Plan kontroli

Rodzaj kontroli

Tematyka przeprowadzonych kontroli

Jednostka kontrolowana

Termin kontroli

Kontrolujący

1

2

4

5

6

7

8

1.

III

kwartał

Kompleksowa

Organizacja wewnętrzna jednostki, kompletność dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki.

System rekrutacji uczestników.

Organizacja i dokumentacja procesu kształcenia i przygotowania zawodowego uczestników, w tym umowy uczestników z pracodawcami.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Działalność opiekuńczo – wychowawcza (plany dydaktyczno-wychowawcze na dany rok szkolny, dzienniki wychowawcze, ewidencja uczestników, dokumentacja uczestników, realizowane programy wychowawcze, prowadzenie kół zainteresowań). 

Aktywizacja młodzieży (m.in. Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta).

Sprawozdawczość dotycząca ewidencji uczestników.

Gospodarka magazynowa i gospodarka środkami czystości.

Wyżywienie.

OSiW Międzyrzecz

20-23.07.2015

Przewodniczący:

– spec. ds. kontroli i zarządzania ryzykiem

 

Członkowie:

Dyrektor Biura Organizacyjno Administracyjnego

 

st. spec. ds. wychowania, kultury i sportu

 

 

 

2.

 

III

kwartał

Problemowa

Realizacja programów autorskich, wojewódzkich oraz innowacji;

Dokumentacja wychowawcza

Nadzór pedagogiczny

Dokumentacja kół zainteresowań

Aktywizacja młodzieży.

HP Świebodzin

27.07.2015r

st. spec. ds. wychowania, kultury i sportu

3.

 

III

kwartał

Problemowa

Kompleksowa działalność Młodzieżowego Centrum Kariery w Słubicach;

Realizacja refundacji w CEiPM w Gorzowie Wlkp.

CEiPM w Gorzowie Wlkp.

20.08.2015r.

spec. ds. rynku pracy

 

spec. ds. refundacji

4.

 

 

III

kwartał

Doraźna

Realizacja programu „Gwarancje dla Młodzieży” w zakresie

zamówień realizowanych samodzielnie przez jednostkę i zamówień zleconym jednostkom będącym w strukturze OHP,

zachowania procedur określonych w Regulaminie zamówień publicznych,

przyjętych trybów postępowań w zakresie wyłaniania wykonawców,

realizacji zamówień w stosunku do preliminarza,

kontroli Zamawiającego nad realizacją zamówień.

LWK OHP

- Biuro Organizacyjno Administracyjne, stanowisko ds. zamówień publicznych

- Pion Merytoryczny, Zespół ds. Programów Europejskich i współpracy międzynarodowej

09-18.09.2015r.

Przewodniczący:

Dyrektor CEiPM w Zielonej Górze

 

Członkowie:

spec. ds. refundacji,

 

spec. ds. wychowania, kultury i sportu,

 

spec. ds. rynku pracy,

 

spec. ds. rynku pracy

5.

 

 

 

 

III

kwartał

Doraźna

postępowanie sprawdzające w związku ze skargą złożoną na Komendant ŚHP w Nowej Soli w dniu 09.09.2015r., na podstawie art. 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, dotyczącą rekrutacji na wolne stanowisko pracy

ŚHP Nowa Sól

12-16.09.2015r.

spec. ds. kontroli i zarządzania ryzykiem

 

Kierownik ds. kadr

6.

 

 

 

III

kwartał

Doraźna

realizacja rekrutacji uczestników na rok szkolny 2015/2016 pod kątem stosowanych elementów kampanii promocyjno – rekrutacyjnej oraz współpracy z jednostkami rynku pracy

OSiW Międzyrzecz

24.09.2015r.

 

spec. ds. kontroli i zarządzania ryzykiem

 

7.

 

III

kwartał

Sprawdzająca

Realizacja zaleceń pokontrolnych kontroli kompleksowej, która odbyła się w dniach                   22-25.06.15r.

OSiW Zielona Góra

25.09.2015r.

spec. ds. kontroli i zarządzania ryzykiem

8.

 

 

 

III

kwartał

Doraźna

realizacja rekrutacji uczestników na rok szkolny 2015/2016 pod kątem stosowanych elementów kampanii promocyjno – rekrutacyjnej oraz współpracy z jednostkami rynku pracy

OSiW Wiechlice

30.09.2015r.

st. spec. ds. kształcenia

Sporządziła: Agnieszka Dąbrowska, 14.10.2015r.

Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2015-10-14
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2015-10-15
Osoba modyfikująca: Michał Sobczak
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia