II KWARTAŁ 2015
Strona główna  >   II KWARTAŁ 2015

Zrealizowane kontrole LWK OHP w II kwartale 2015r.

 

 

Lp.

Plan kontroli

Rodzaj kontroli

Tematyka przeprowadzonych kontroli

Jednostka kontrolowana

Termin kontroli

Kontrolujący

1

2

4

5

6

7

8

1.

II

kwartał

Doraźna

Procedury wszczęcia postępowań przetargowych w ramach projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”

LWK OHP

31.03. – 02.04.2015r.

spec. ds. kontroli i zarządzania ryzykiem

 

 

 

2.

II kwartał

Sprawdzająca

Realizacja zaleceń pokontrolnych, kontroli kompleksowej, która odbyła się w dn. 13-13.03.2015r.

HP Krosno Odrz.

17.04.2015r..

spec. ds. wymiany międzynarodowej

3.

II kwartał

Sprawdzająca

Realizacja zaleceń pokontrolnych, kontroli kompleksowej, która odbyła się w dn25-27.03.2015r.

ŚHP Nowa Sól

28.04.2015r.

st. spec. ds. kształcenia

4.

II kwartał

Problemowa

Realizacja programów autorskich, wojewódzkich oraz innowacji; działalność świetlicy; aktywizacja młodzieży

HP Słubice

19.06.2015r.

Spec. ds. wychowania, kultury i sportu

5.

II

kwartał

Kompleksowa

Organizacja wewnętrzna jednostki, kompletność dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki.

System rekrutacji uczestników.

Organizacja i dokumentacja procesu kształcenia i przygotowania zawodowego uczestników, w tym umowy uczestników z pracodawcami.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Działalność opiekuńczo – wychowawcza (plany dydaktyczno-wychowawcze na dany rok szkolny, dzienniki wychowawcze, ewidencja uczestników, dokumentacja uczestników, realizowane programy wychowawcze, prowadzenie kół zainteresowań). 

Aktywizacja młodzieży (m.in. Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta).

Sprawozdawczość dotycząca ewidencji uczestników.

Gospodarka magazynowa, żywieniowa i środkami czystości.

OSiW

Zielona Góra

22-25.06.2015r..

spec. ds. kontroli i zarządzania ryzykiem

 

spec. ds. wymiany międzynarodowej

 

spec. ds. wychowania, kultury i sportu

 

6.

II

kwartał

Problemowa

Kompleksowa działalność MCK w Żaganiu,

Realizacja refundacji.

CEiPM Gorzów Wlkp.

25.06.2013r.

spec. ds. rynku pracy

 

spec. ds. refundacji

Sporządziła: Agnieszka Dąbrowska, 10.07.2015r.

Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2015-07-10
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2015-07-10
Osoba modyfikująca: Michał Sobczak
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia