I KWARTAŁ 2015
Strona główna  >   I KWARTAŁ 2015

Zrealizowane kontrole LWK OHP w I kwartale 2015r.

 

 

Lp.

Plan kontroli

Rodzaj kontroli

Tematyka przeprowadzonych kontroli

Jednostka kontrolowana

Termin kontroli

Kontrolujący

1

2

4

5

6

7

8

1.

I

kwartał

Kompleksowa

Organizacja wewnętrzna jednostki, kompletność dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki.

System rekrutacji uczestników.

Organizacja i dokumentacja procesu kształcenia i przygotowania zawodowego uczestników, w tym umowy uczestników z pracodawcami.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Działalność opiekuńczo – wychowawcza (plany dydaktyczno-wychowawcze na dany rok szkolny, dzienniki wychowawcze, ewidencja uczestników, dokumentacja uczestników, realizowane programy wychowawcze, prowadzenie kół zainteresowań). 

Aktywizacja młodzieży (m.in. Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta).

Sprawozdawczość dotycząca ewidencji uczestników.

HP Krosno Odrz.

12-13.03.2015r.

spec. ds. kontroli i zarządzania ryzykiem

 

spec. ds. wymiany międzynarodowej

2.

I

kwartał

Problemowa

Kształcenie ogólne i zawodowe

HP Żary

11.03.2015r.

st. spec. ds. kształcenia

3.

I

kwartał

Kompleksowa

Organizacja wewnętrzna jednostki, kompletność dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki.

System rekrutacji uczestników.

Organizacja i dokumentacja procesu kształcenia i przygotowania zawodowego uczestników, w tym umowy uczestników z pracodawcami.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Działalność opiekuńczo – wychowawcza (plany dydaktyczno-wychowawcze na dany rok szkolny, dzienniki wychowawcze, ewidencja uczestników, dokumentacja uczestników, realizowane programy wychowawcze, prowadzenie kół zainteresowań). 

Aktywizacja młodzieży (m.in. Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta).

Sprawozdawczość dotycząca ewidencji uczestników.

Gospodarka magazynowa, żywieniowa i środkami czystości.

ŚHP Nowa Sól

25-27.03.2015r..

spec. ds. kontroli i zarządzania ryzykiem

 

spec. ds. planowania, gospodarki materiałowej i organizacji

 

Dyrektor Biura Organizacyjno - Administracyjnego

 

4.

I

 kwartał

Problemowa

Kształcenie ogólne i zawodowe

HP Wschowa

23.03.2015r..

st. spec. ds. kształcenia

5.

I

kwartał

Problemowa

Kompleksowa działalność MCK w Sulęcinie

Realizacja refundacji

CEiPM Zielona Góra

27.03.2015r.

spec. ds. rynku pracy

 

spec. ds. refundacji

6.

I

kwartał

Doraźna

Ewidencja uczestników stacjonarnych i ilości wydawanych posiłków

OSiW Zielona Góra

30.03.2015r.

spec. ds. kontroli i zarządzani ryzykiem

Sporządziła: Agnieszka Dąbrowska, 10.07.2015r.

Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2015-07-10
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2015-07-10
Osoba modyfikująca: Michał Sobczak
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia