Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.
Strona główna  >   Dokumentacja  >   Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.
Rejestracja, ewidencja oraz archiwizacja spraw dokonywana jest stosownie do Instrukcji Kancelaryjnej i Archiwalnej Lubuskiej WK OHP. Dane zawarte w rejestrach mogą być udostępniane na wniosek osoby będącej stroną postępowania zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 173), tj. z dnia 13 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 164).
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2013-12-04
Osoba udostępniająca na stronie: Anna Myszkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-14
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia