Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.
Strona główna  >   Dokumentacja  >   Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.
Rejestracja, ewidencja oraz archiwizacja spraw dokonywana jest stosownie do Instrukcji Kancelaryjnej i Archiwalnej Lubuskiej WK OHP. Dane zawarte w rejestrach mogą być udostępniane na wniosek osoby będącej stroną postępowania zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.; tekst pierwotny ogłoszony w Dz. U. z 1983 r. Nr 38, poz. 173)
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2013-12-04
Osoba udostępniająca na stronie: Anna Myszkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05
Osoba modyfikująca: Michał Sobczak
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia