Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.
Strona główna  >   Dokumentacja  >   Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnianiu podlega m. in. informacja publiczna o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.
Korespondencja wpływająca do Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Zielonej Górze  jest rejestrowana w dzienniku podawczym sekretariatu komendy, gdzie dokonuje się rozdziału korespondencji - zgodnie z właściwością - na poszczególne komórki organizacyjne komendy, odpowiedzialne za merytoryczne załatwienie sprawy. O stanie przyjmowanych spraw,  kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania można się dowiedzieć   bezpośrednio   w   sekretariacie komendy lub w komórce organizacyjnej prowadzącej daną sprawę.  
O kolejności załatwiania lub rozstrzygania spraw decyduje kolejność ich wpływu. Ze względu
na stopień złożoności sprawy oraz konieczność dokonania jej wszechstronnej analizy, w tym
przeprowadzenia uzgodnień z innymi podmiotami, rozpoznanie sprawy może przebiegać
dłużej. Jednakże w każdym przypadku sprawy załatwiane są w terminach określonych ustawą   z   dnia   14   czerwca   1960   r.   Kodeks   postępowania   administracyjnego,   a   w szczególnych   rodzajach   spraw   w   terminach   określonych   w   odrębnych   przepisach (np. wnioski o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej).
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2013-12-04
Osoba udostępniająca na stronie: Anna Myszkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-07
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia