Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.
Strona główna  >   Dokumentacja  >   Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.
O stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania można się dowiedzieć bezpośrednio w sekretariacie LWK OHP lub komórce organizacyjnej prowadzącej sprawę, w której w zakresie zadań znajduje się przedmiot danej sprawy.Informacje o zakresie zadań poszczególnych komórek organizacyjnych oraz ich dane teleadresowe zamieszczone są pod adresem:
http://www.lubuska.ohp.pl/strona.php/31_informacje_adresowe.html

O kolejności załatwiania lub rozstrzygania spraw decyduje kolejność ich wpływu.Ze względu na stopień złożoności sprawy oraz konieczność dokonania jej wszechstronnej analizy, w tym przeprowadzenia uzgodnień z innymi podmiotami , rozpoznanie sprawy może przebiegać dłużej. Jednakże w każdym przypadku sprawy załatwiane są w terminach określonych ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a w szczególnych rodzajach spraw w terminach określonych w odrębnych przepisach (np. wnioski o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej).
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2013-12-04
Osoba udostępniająca na stronie: Anna Myszkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05
Osoba modyfikująca: Michał Sobczak
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia