Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Strona główna  >   Struktura organizacyjna  >   Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży jest szkoleniową jednostką organizacyjną Wojewódzkiej Komendy. ROSZM prowadzi działalność szkoleniową i kursową dla młodzieży, w szczególności bezrobotnej do 25 roku życia, uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz uczestników OHP. Celem działalności jest tworzenie możliwości: zdobycia kwalifikacji zawodowych, doskonalenia zawodowego, reorientacji zawodowej, zdobycia umiejętności poprawiających ich pozycję na rynku pracy, kształtowania zachowań i postaw przygotowujących do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.

ROSZM realizuje w szczególności następujące zadania:

 1. diagnozowanie lokalnego rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na określoną ofertę szkoleń;

 2. organizowanie szkoleń zawodowych m.in. na zlecenie innych jednostek OHP - grupy zamknięte i skierowania indywidualne oraz na podstawie bieżących analiz zapotrzebowania klientów zewnętrznych (grupy otwarte), a także dla osób rekrutowanych na podstawie własnej diagnozy;

 3. organizowanie praktyk zawodowych, których ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie praktycznych umiejętności zawodowych z wykorzystaniem wiedzy
  i doświadczenia zawodowego uczestników;

 4. organizowanie doradztwa w zakresie doboru właściwego kierunku oraz formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 5. organizowanie warsztatów mających na celu nabycie przez młodych ludzi umiejętności dodatkowych, które są niezbędne w środowisku pracy i stanowią dodatkowe kwalifikacje podnoszące ich atrakcyjność na rynku pracy;

 6. tworzenie (opracowywanie) i realizowanie projektów o charakterze szkoleniowym współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (np. fundusze europejskie i inne);

 7. współpraca w realizacji z innymi podmiotami zajmującymi się działalnością edukacyjną
  i szkoleniową;

 8. przygotowanie oferty i realizacja kursów i szkoleń podnoszących i uzupełniających kwalifikacje zawodowe młodzieży w zawodach i specjalnościach poszukiwanych na lokalnych rynkach pracy.

ROSZM może organizować kursy dla zewnętrznych zleceniodawców instytucjonalnych, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów powierzających im organizację szkolenia pracowników.

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Zielonej Górze

65-186 Zielona Góra, ul. Zamenhofa 1

Tel. (68) 452 61 80, e-mail: roszmzg@0hp.pl


Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2012-12-20
Osoba udostępniająca na stronie: Anna Myszkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2014-11-03
Osoba modyfikująca: Aleksandra Świątek
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia