Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for ohp_files/przetargi/108.doc in /ohpbip/engine_classes/inc/przetargi_class.php on line 633

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for ohp_files/przetargi/108(1).doc in /ohpbip/engine_classes/inc/przetargi_class.php on line 633

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for ohp_files/przetargi/108(2).doc in /ohpbip/engine_classes/inc/przetargi_class.php on line 633

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for ohp_files/przetargi/108(3).doc in /ohpbip/engine_classes/inc/przetargi_class.php on line 633

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for ohp_files/przetargi/108(4).doc in /ohpbip/engine_classes/inc/przetargi_class.php on line 633

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for ohp_files/przetargi/108(5).doc in /ohpbip/engine_classes/inc/przetargi_class.php on line 633

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for ohp_files/przetargi/108(6).doc in /ohpbip/engine_classes/inc/przetargi_class.php on line 633

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for ohp_files/przetargi/108(7).doc in /ohpbip/engine_classes/inc/przetargi_class.php on line 633

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for ohp_files/przetargi/108(8).doc in /ohpbip/engine_classes/inc/przetargi_class.php on line 633

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for ohp_files/przetargi/108.pdf in /ohpbip/engine_classes/inc/przetargi_class.php on line 633

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for ohp_files/przetargi/108(1).pdf in /ohpbip/engine_classes/inc/przetargi_class.php on line 633

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for ohp_files/przetargi/108.rar in /ohpbip/engine_classes/inc/przetargi_class.php on line 633

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for ohp_files/przetargi/108(2).pdf in /ohpbip/engine_classes/inc/przetargi_class.php on line 633

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for ohp_files/przetargi/108(3).pdf in /ohpbip/engine_classes/inc/przetargi_class.php on line 633

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for ohp_files/przetargi/108(4).pdf in /ohpbip/engine_classes/inc/przetargi_class.php on line 633

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for ohp_files/przetargi/108(9).doc in /ohpbip/engine_classes/inc/przetargi_class.php on line 633

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for ohp_files/przetargi/108(5).pdf in /ohpbip/engine_classes/inc/przetargi_class.php on line 633

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for ohp_files/przetargi/108(6).pdf in /ohpbip/engine_classes/inc/przetargi_class.php on line 633

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for ohp_files/przetargi/108(10).doc in /ohpbip/engine_classes/inc/przetargi_class.php on line 633
BIP
Księga zamówień publicznych "Remont i adaptacja zespołu obiektów szkolnych przy ul. Zamenhofa, przeznaczonych na realizację zadań statutowych Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP - Budowa drogi przy ŚHP w Zielonej Górze część 3a":
Dostawa/ Usługa/ Robota budowlana : Robota budowlana
Data otwarcia ofert: 2011-04-21
Termin realizacji zamówienia: 15.07.2011r
Liczba otrzymanych ofert w postepowaniu: 3
Wartość najkorzystniejszej oferty: 202952,67 zł brutto
Wykonawca/nr umowy: TOMBUD Pawel Jeziorski z Miedzyrzecza
Wartosc najdrozszej oferty: 234080,07 zł brutto
Wykonawca: Konsorcjum SAN-BUD Sylwia Pawlik i SAN-BUD TRANS Sp. zo.o.
Data zawarcia umowy: 2011-04-29
Waloryzacja: Nie
Nalezyte wykonanie umów Nie
Status: zrealizowany


Przedmiot zamówienia : Remont i adaptacja zespołu obiektów szkolnych przy ul. Zamenhofa, przeznaczonych na realizację zadań statutowych Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP - Budowa drogi przy ŚHP w Zielonej Górze część 3a
Kategoria: Roboty budowlane
Tryb : przetarg nieograniczony
Rok przetargu: 2011
Numer referencyjny: LWK/214/02/11/ZP
Data wszczęcia : 2011-04-01 (data wszczęcia postępowania)
Data rozpoczecia składania ofert: 2011-04-01 (data rozpoczecia składania ofert)
Termin składania: 2011-04-19 (termin składania ofert)
Data zakończenia: 2011-07-15 (data zakończenia relaizacji umowy)
Zamawiający: LWK OHP
Plik :