BIP
2011
Strona główna  >   Dokumentacja  >   Kontrole  >   Przeprowadzone  >   2011

Zrealizowane kontrole LWK OHP w I kwartale 2011r

Lp.

Plan Kontroli

Rodzaj Kontroli

Tematyka przeprowadzonych kontroli

Jednostka kontrolowana

Termin kontroli

Kontrolujący

1

2

3

4

5

6

7

1 I kwartał Doraźna Dokumentacja kadrowa Dział Kadr LWK OHP 18-25.01.2011r. Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Spec. ds. płac
2 I kwartał Problemowa Przygotowanie zawodowe i kształcenie ogólne uczestników HP 4-5 Żary 18.02.2011r St. Spec.ds. rynku pracy
3 I kwartał Kompleksowa Całokształt działalności jednostki ŚHP 4-1 Krosno Odrzańskie 2-03.2011r Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Dyrektor Pionu Merytorycznego Dyrektor Biura Wojewódzkiej Komendy Spec. ds. analiz, sprawozdawczości i kontroli St. Spec. ds. rynku pracy
4 I kwartał Problemowa Przygotowanie zawodowe i kształcenie ogólne uczestników HP 4-10 Gorzów Wlkp. 10.03.2011r St. Spec. ds programów edukacyjnych
5 I kwartał Sprawdzająca Realizacja zaleceń pokontrolnych HP 4-13 Słubice 29.03.2011r. Dyrektor Pionu Merytorycznego Spec. ds. analiz, sprawozdawczości i kontroli
6 I kwartał Funkcjonalna Działalność opiekuńczo-wychowawcza ŚHP 4-2 Zielona Góra 30.03.2011r. Dyrektor Pionu Merytorycznego


Zrealizowane kontrole LWK OHP w II kwartale 2011r
Lp. Plan Kontroli Rodzaj Kontroli Tematyka przeprowadzonych kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Kontrolujący
1 2 3 4 5 6 7
1 II Kwartał Kompleksowa Całokształt działalności HP 4-1 DK Świebodzin 06-07.04.2011 Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Dyrektor Pionu Merytorycznego Spec. ds. analiz, sprawozdawczości i kontroli St. spec. ds. rynku pracy
2 II Kwartał Problemowa Gospodarka magazynowa i gospodarka środkami czystości. Wyżywienie oraz szkolenie zawodowe uczestników. Prowadzenie kasy OSiW 4-2 MM Międzyrzecz 06.04.2011 Koordynator ds. działalności szkoleniowej Kasjer St. spec. ds. administracyjnych
3 II Kwartał Problemowa Gospodarka magazynowa i gospodarka środkami czystości. Wyżywienie oraz szkolenie zawodowe uczestników. Prowadzenie kasy OSiW 4-3 MK Strzelce Krajeńskie 07.04.2011 Koordynator ds. działalności szkoleniowej Kasjer St. spec. ds. administracyjnych
4 II Kwartał Problemowa Przygotowanie zawodowe i kształcenie ogólne uczestników HP 4-9 DK Wschowa 19.04.2011 St. spec. ds. rynku pracy
5 II Kwartał Sprawdzająca Realizacja zaleceń pokontrolnych ŚHP 4-1 DK Krosno Odrzańskie 09.05.2011 Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Dyrektor Biura Wojewódzkiej Komendy Dyrektor Pionu Merytorycznego Spec. ds analiz, sprawozdawczości i kontroli St. spec. ds. rynku pracy St. spec. ds. refundacji
6 II Kwartał Problemowa Przygotowanie zawodowe i kształcenie ogólne uczestników ŚHP 4-2 DK Zielona Góra 12.05.2011 St. spec. ds rynku pracy
7 II Kwartał Doraźna / Problemowa Zawieranie umów i rozliczanie wniosków o refundację młodocianych. Terminowość i prowadzenie rejestrów. CEiPM Zielona Góra CEiPM Gorzów Wlkp. LWK OHP Spec. ds. refundacji 1-2.06.11 Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Księgowy LWK OHP
8 II Kwartał Kompleksowa Całokształt działalności HP 4-8 DK Lubsko 06.06.2011 Dyrektor Pionu Merytorycznego Spec. ds. analiz, sprawozdawczości i kontroli St. spec. ds. rynku pracy Spec. ds. kształcenia i wychowania
9 II Kwartał Kompleksowa Całokształt działalności OSiW 4-2 MM Międzyrzecz 09.06.2011 Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP St. spec. ds. rynku pracy St. spec. ds. wychowania, kultury i sportu Spec. ds. kształcenia i wychowania
10 II Kwartał Sprawdzająca Realizacja zaleceń pokontrolnych HP 4-1 DK Świebodzin 30.06.2011 Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Dyrektor Pionu Merytorycznego Spec. ds. analiz, sprawozdawczości i kontroli St. spec. ds. rynku pracy


Zrealizowane kontrole LWK OHP w III kwartale 2011r
Lp. Plan kontroli Rodzaj kontroli Tematyka przeprowadzonych kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Kontrolujący
1 2 4 3 6 7 8
1 III kwartał Sprawdzająca Realizacja zaleceń pokontrolnych HP 4-8 DK Lubsko 30.08.2011 Dyrektor Pionu Merytorycznego Spec. ds. analiz, sprawozdawczości i kontroli St. spec. ds. rynku pracy Spec. ds. kształcenia i wychowania
2 III kwartał Kompleksowa Całokształt działalności ŚHP 4-3 DK Nowa Sól 31.08.-01.09.2011 Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP St. spec. ds. rynku pracy St. spec. ds. wychowania, kultury i sportu
3 III kwartał Sprawdzająca Realizacja zaleceń pokontrolnych OSiW 4-2 MM Międzyrzecz 09.09.2011 Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP St. spec. ds. rynku pracy Spec. ds. kształcenia i wychowania St. spec. ds. wychowania, kultury i sportu
4 III kwartał Problemowa Realizacja naboru na rok szkolny 2011/2012, działalność opiekuńczo wychowawcza HP 4-13 Słubice 27.09.2011 Spec. ds. kształcenia i wychowania
5 III kwartał Sprawdzająca Realizacja zaleceń pokontrolnych ŚHP 4-3 DK Nowa Sól 30.09.2011 Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP St. spec. ds. rynku pracy St. spec. ds. wychowania, kultury i sportu


Zrealizowane kontrole LWK OHP w IV kwartale 2011r.
Lp. Plan kontroli Rodzaj kontroli Tematyka przeprowadzonych kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Kontrolujący
1 2 4 3 6 7 8
1 IV kwartał Kompleksowa Całokształt działalności HP 4-10 Gorzów Wlkp. 13-14. 10.2011 Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP St. spec. ds. wychowania, kultury i sportu St. spec. ds. rynku pracy Spec. ds. kształcenia i wychowania
2 IV kwartał Problemowa Gospodarka magazynowa i gospodarka środkami czystości. Wyżywienie oraz szkolenie zawodowe uczestników. Prowadzenie kasy. OSiW Międzyrzecz 14.10.2011 Koordynator ds. działalności szkoleniowej Kasjer
3 IV kwartał Problemowa Realizacja naboru na rok szkolny 2011/2012 OSiW Strzelce Krajeńskie 27.10.2011 Dyrektor Pionu Merytorycznego
4 IV kwartał Problemowa Przygotowanie zawodowe i kształcenie ogólne uczestników 4-8 HP Lubsko 16.11.2011 st. spec ds. rynku pracy
5 IV Kwartał Problemowa Gospodarka magazynowa i gospodarka środkami czystości. Wyżywienie oraz szkolenie zawodowe uczestników. Prowadzenie kasy. OSiW Strzelce Krajeńskie 08.12.2011 Koordynator ds. działalności szkoleniowej Kasjer
6 IV Kwartał Sprawdzająca Realizacja zaleceń pokontrolnych 4-10 HP Gorzów Wlkp. 12.12.2011 Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP St. spec. ds. wychowania, kultury i sportu St. spec. ds. rynku pracy Spec. ds. kształcenia i wychowania
7 IV kwartał Problemowa Realizacja Programów wojewódzkich i autorskich oraz funkcjonowanie rady młodzieży. 4-5 HP Żary 19.12.2011 Spec. ds. kształcenia i wychowania
8 IV kwartał Problemowa Wybiórcze sprawdzenie dokumentacji wychowawczej: dzienniki wychowawcze, kontakty z kuratorami, rodzicami, szkołą oraz funkcjonowanie Rady Młodzieży. 4-2 ŚHP Zielona Góra 21.12.2011 St. spec .ds. wychowania, kultury i sportu
9 IV kwartał Problemowa Realizacja Programów wojewódzkich i autorskich oraz funkcjonowanie rady młodzieży. 4-9 HP Wschowa 22.12.2011 Spec. ds. kształcenia i wychowania
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2012-12-20
Osoba udostępniająca na stronie: Anna Myszkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-23
Osoba modyfikująca: Anna Myszkowska