BIP
Informacje
Strona główna  >   Informacje
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy
Ochotniczych Hufców Pracy


ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra,
tel.: tel. (68) 328 48 70
fax (68) 328 48 71

NIP: 929-00-06-411
REGON: 001036632

e-mail: lwk.zgora@ohp.pl
strona: www.lubuska.ohp.pl


Wojewódzki Komendant OHP
Piotr Barczak


Zastępca
Wojewódzkiego Komendanta OHP/ Rzecznik Prasowy
Krzysztof Galerczyk
 Serwis ten stanowi realizację następujących przepisów:
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619), które utraciło moc z dniem 21 stycznia 2007 r. na podstawie art. 63 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501).
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2012-12-20
Osoba udostępniająca na stronie: Anna Myszkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-07
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska