BIP
Pomysł Na Siebie
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty  >   Zrealizowane w ramach YEI  >   Pomysł Na Siebie
Kilka informacji o projekcie „Pomysł na siebie”

„Pomysł na siebie” to projekt zrealizowany przez Lubuską Wojewódzką Komendę OHP, w którym wzięło udział łącznie 50 osób w wieku 15 - 17 lat. Celem projektu była poprawa sytuacji osób młodych poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia bądź też wyposażenia w kwalifikacje zawodowe.

Beneficjenci, podzieleni na dwie grupy wiekowe  15 - 16 lat oraz 16 - 17 lat, otrzymali wszechstronne wsparcie ze strony OHP. Z racji tego, iż w projekcie „Pomysł na siebie”, młodzież podzielona była na dwie grupy i różnicował je wiek, przedsięwzięcie przewidywało dostosowanie do jej potrzeb różnych form wsparcia:

Osobom w wieku 15 - 16 lat zaoferowano:

  •     szkolenia np. warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, kursy językowe, komputerowe, kursy przedsiębiorczości,
  •     wsparcie pedagogiczno - psychologiczne,
  •     poradnictwo zawodowe.

Osobom w wieku 16 - 17 lat, mającym ukończone gimnazjum zaoferowano:

  •     kwalifikacyjne kursy zawodowe (wraz ze stypendium dla uczestników kursów) zakończonych egzaminem państwowym,
  •     szkolenia np. kursy komputerowe o standardzie ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych), kursy przedsiębiorczości,
  •     wsparcie pedagogiczno - psychologiczne,
  •     poradnictwo zawodowe,
  •     naukę aktywnego poszukiwania pracy.

Dodatkowo w ramach projektu beneficjenci mogli wziąć udział w zajęciach z zakresu wychowania do życia w rodzinie, zapobiegania agresji i przemocy czy konsultacji z terapeutą ds. uzależnień.

Projekt realizowany był przez 5 jednostek organizacyjnych Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, tj. Hufiec Pracy w Żarach, Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wiechlicach, Hufiec Pracy w Gorzowie Wlkp., Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Zielonej Górze oraz Środowiskowy Hufiec Pracy w Nowej Soli.

Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2017-10-04
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-02
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska