BIP
Obudź swój potencjał - YEI
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty  >   Zrealizowane w ramach YEI  >   Obudź swój potencjał - YEI
Lubuska Wojewódzka Komenda OHP realizowała kolejny projektu „Obudź swój potencjał - YEI” w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Głównym celem przedsięwzięcia, które realizowano w okresie kwiecień 2016 - kwiecień 2017 było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych od 18 do 24 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Projekt przewidywał formy wsparcia, które zostały dostosowane do preferencji uczestników, a także do ich predyspozycji:

•    doradztwo zawodowe - indywidualne i grupowe,
•    porady psychologiczne - indywidualne i grupowe,
•    kursy: komputerowe, ECDL, prawo jazdy kat. B, języka obcego oraz przedsiębiorczości,
•    kreowanie wizerunku,
•    kursy zawodowe, stypendium szkoleniowe na zakończenie kursów zawodowych,
•    pośrednictwo pracy,
•    płatne 3 - miesięczne staże zawodowe

Dodatkowo po zakończeniu kursu zawodowego - uczestnik projektu otrzymał jednorazową premię w wysokości ok. 1 000 zł.

Uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał - YEI” mogli korzystać także z:

•    bezpłatnego wyżywienia,
•    dofinansowania kosztów dojazdu na zajęcia,
•    pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem,
•    ubezpieczenia NNW oraz ubezpieczenia zdrowotnego,
•    wymaganych badań lekarskich oraz materiałów edukacyjnych.

Udział w projekcie był bezpłatny!

PLAN NABORU


Liczba uczestników w skali województwa lubuskiego: 100 osób z kategorii NEET (które się nie uczą i nie pracują):

•    w tym 85 biernych zawodowo,
•    w tym 15 bezrobotnych, w tym 12 długotrwale bezrobotnych,
•    w tym 12 osób niepełnosprawnych


Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2017-10-04
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-02
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska