BIP
Akcja Aktywizacja - YEI
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty  >   Zrealizowane w ramach YEI  >   Akcja Aktywizacja - YEI
Lubuska Wojewódzka Komenda OHP zrealizowała kolejny projekt w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Głównym celem przedsięwzięcia „Akcja aktywizacja - YEI”, które trwało do sierpnia 2017 - roku było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych od 16 do 24 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Projekt przewidywał formy wsparcia, które zostały dostosowane do preferencji uczestników, a także do ich predyspozycji:

•    doradztwo zawodowe - indywidualne i grupowe,
•    porady psychologiczne - indywidualne i grupowe wraz z zajęciami z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,
•    zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych dla młodszej grupy projektowej,
•    kursy: języka obcego, komputerowe, ECDL, prawo jazdy kat. B oraz przedsiębiorczości,
•    kreowanie wizerunku,
•    kwalifikacyjne kursy wraz ze stypendium zawodowe oraz kursy zawodowe,
•    stypendium szkoleniowe na zakończenie kursów zawodowych - pośrednictwo pracy,
•    płatne 3 - miesięczne staże zawodowe.

Uczestnicy projektu „Akcja aktywizacja - YEI” mogli korzystać także z:


•    bezpłatnego wyżywienia,
•    dofinansowania kosztów dojazdu na zajęcia,
•    pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem,
•    ubezpieczenia NNW oraz ubezpieczenia zdrowotnego,
•    wymaganych badań lekarskich oraz materiałów edukacyjnych.

Udział w projekcie był bezpłatny!

PLAN NABORU


Liczba uczestników w skali województwa lubuskiego: 100 osób z kategorii NEET (które się nie uczą i nie pracują):

•    w tym 20 osób w wieku 15 - 16 lat,
•    w tym 20 osób w wieku 16 - 17 lat,
•    w tym 60 osób w wieku 18 - 24 lata, w tym: 51 osób biernych zawodowo, 9 bezrobotnych (w tym 7 długotrwale bezrobotnych),
•    w tym 11 osób niepełnosprawnych.

Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2017-10-04
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-02
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska