BIP
DANE KONTAKTOWE KADRY EURES
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Rynek pracy  >   EURES  >   DANE KONTAKTOWE KADRY EURES
W celu skorzystania z usług sieci EURES za granicą należy skontaktować się z najbliższym doradcą EURES lub innym wyznaczonym pracownikiem organizacji członkowskiej lub partnerskiej EURES najczęściej z urzędów pracy.

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Zamenhofa 1
65-186 Zielona GóraMarta Maternia – Doradca EURES
tel: 68 328 48 77

Joanna Orzechowska – Asystent EURES
e-mail: mbpzg@ohp.pl

tel: 68 328 48 87

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gorzowie Wlkp.
ul. Podmiejska Boczna 12
66 – 400 Gorzów Wielkopolski

Kamila Sietnik – Asystent EURES
tel: 95 732 65 44

____________________________________________________________
Z uwagi na specyfikę działalności każda instytucja członkowska i partnerska EURES za granicą na terenie państw członkowskich UE i EFTA świadczy nieco inny zakres usług. Informacje na temat rodzaju dostępnych usług w danej organizacji członkowskiej i partnerskiej EURES za granicą dostępne będą na portalu EURES:http://www.eures.europa.eu
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2017-05-29
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2021-08-30
Osoba modyfikująca: Maternia