BIP
"Nasza przyszłość" - edycja III
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty  >   Zrealizowane w ramach EFS  >   Projekty zrealizowane w 2011 r.  >   "Nasza przyszłość" - edycja III
Projekt ”Nasza przyszłość” edycja III był odpowiedzią na rosnące zapotrzebowania na realizację działań reedukacyjno - wychowawczych skierowanych do młodzieży dorastającej w dysfunkcjonalnych środowiskach, w wieku 15 - 17 lat.

Głównym celem projektu było wyrównanie deficytów edukacyjnych, kształtowanie postaw aktywności zawodowej oraz wzrost kompetencji społecznych młodzieży w wieku 15 - 17 lat poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia edukacyjno - wychowawczego.

Cele szczegółowe projektu to:

•    podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zidentyfikowanych obszarach deficytowych oraz wzmocnienie ich zdolności do kontynuowania edukacji,
•    wzrost poziomu kompetencji społecznych, ułatwiających integrację społeczną oraz lepsze funkcjonowanie emocjonalne i intelektualne,
•    wzrost wiedzy na temat potencjału osobistego i predyspozycji zawodowych,
•    nabycie umiejętności planowania kariery edukacyjno - zawodowej oraz wiedzy i umiejętności ułatwiających wejście i funkcjonowanie na rynku pracy.

Beneficjenci mieli możliwość wzięcia udziału w następujących zajęciach:

•    konsultacje i warsztaty motywacyjno - aktywizujące z psychologiem,
•    zajęcia wyrównawcze i przygotowujące do egzaminów poprawkowych,
•    ustalenie poziomu kompetencji społecznych,
•    poradnictwo zawodowe,
•    pomoc w wyborze kierunków kształcenia,
•    koła zainteresowań.
•    Letnia Akademia Rozwoju - obozy edukacyjne

Projekt miał charakter ogólnopolski i systemowy - świadczone usługi były realizowane w jednostkach organizacyjnych OHP na terenie całego kraju. W ramach województwa lubuskiego projekt realizowany był łącznie dla 20 osób z HP Żary oraz ŚHP Zielona Góra. W lipcu w OSiW Strzelce Krajeńskie odbył się obóz - Letnia Akademia Rozwoju - dla młodzieży z województwa łódzkiego.

Projekt realizowany był w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 31 października 2011 r., ale weekendowym spotkaniem w OSiW Międzyrzecz w dniach 09 - 11.09.2011 młodzież podsumowała swój udział w projekcie.

 


Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2017-05-23
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-02
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska