BIP
Nasza Przyszłość - edycja II
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty  >   Zrealizowane w ramach EFS  >   Projekty zrealizowane w 2010 r.  >   Nasza Przyszłość - edycja II
II edycja projektu Nasza przyszłość była rezultatem wciąż rosnącego zapotrzebowania na realizację działań reedukacyjno - wychowawczych skierowanych do młodzieży dorastającej w dysfunkcjonalnych środowiskach. Potrzebę tę potwierdziło duże zainteresowanie I edycją projektu realizowaną w 2009 r. Największe zainteresowanie udziałem w projekcie wykazywały młode osoby wychowujące się w ubogich, niewydolnych wychowawczo rodzinach, będących pod kuratelą sądową.

Projekt realizowany był w okresie 1 kwietnia 2010 r. - 30 września 2010 r. na terenie całej Polski.

Głównym celem projektu było niwelowanie zaniedbań edukacyjnych, ułatwienie dostępu do usług rynku pracy oraz wzrost kompetencji społecznych osób w wieku 15 - 17 lat wychowujących się w rodzinach dysfunkcjonalnych poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia edukacyjno - wychowawczego.

Cele szczegółowe projektu to:

•    wzrost poziomu kompetencji społecznych,
•    podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zidentyfikowanych obszarach deficytowych,
•    wzrost wiedzy na temat potencjału osobistego i predyspozycji zawodowych,
•    podniesienie poziomu aspiracji osobistych,
•    nabycie umiejętności planowania kariery edukacyjno - zawodowej oraz wiedzy i umiejętności ułatwiających wejście i funkcjonowanie na rynku pracy,
•    ukierunkowanie uczestników projektu na lepsze funkcjonowanie emocjonalne i intelektualne,
•    skorygowanie zaburzeń zachowania,
•    obniżenie poziomu negatywizmu szkolnego.

Beneficjenci brali udział w zajęciach m.in.:

•    Warsztaty motywacyjno - aktywizujące: maj 2010 r.
•    Zajęcia wyrównawcze: maj czerwiec 2010 r.
•    Kurs komputerowy: lipiec 2010 r.
•    Zajęcia socjoterapeutyczne: maj - lipiec 2010 r.
•    Indywidualne wsparcie socjoterapeutyczne: maj - lipiec 2010 r.
•    Zajęcia dotyczące planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej: maj - lipiec 2010 r.
•    Indywidualne badanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych: maj - lipiec 2010 r.
•    Koła zainteresowań: maj - lipiec 2010 r.
•    Indywidualne konsultacje prowadzone przez psychologa: maj - czerwiec 2010 r.
•    Indywidualne konsultacje prowadzone przez terapeutę uzależnień: czerwiec - lipiec 2010 r.
•    Indywidualne konsultacje prowadzone przez specjalistę ds. interwencji kryzysowej: maj - czerwiec 2010 r.
•    Indywidualne konsultacje prowadzone przez prawnika: czerwiec - lipiec 2010 r.

W ramach projektu beneficjanci otrzymali wsparcie wychowawcze oraz ubezpieczanie. W sierpniu 2010 r. organizowane były również obozy socjoterapeutyczne.
 


Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2017-05-23
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-02
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska